SKEN

Ministerstvo životného prostredia SR  a Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica organizuje
20. ročník medzinárodnej  súťaže  výtvarnej tvorivosti  detí a mládeže ZELENÝ SVET 

Cieľom súťaže je vštepovať deťom vzťah k prírode, životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Témou roka 2015 je:

Pohľadnica pre najdrahšieho človeka

Pokús sa aj ty byť jedným z úžasných maliarov či fotografov a vytvor svoju pohľadnicu (rôzneho formátu) pre  najdrahšieho človeka. Pridaj  svoje srdečné venovanie a prianie. Vytvor pohľadnicu, na ktorej  bude zachytený kúsok prírody, zvieratá, stromy, kvety, prírodný úkaz či krajina,  kde žiješ... .

Hlavná cena Zelený svet 2015

FOTOGALÉRIA VÍŤAZNÝCH PRÁC

Protokol o udelení cien súťaže Zelený svet  2015

Slavnostné udeľovanie cien vítazom Zeleného sveta - fotogaléria

KALENDÁR SÚŤAŽE

Uzávierka prihlášok 20. marec 2015
Zasadnutie poroty 7. apríl 2015
Slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže 25. máj 2015
Termín trvania výstavy 25. - 29. máj 2015

VYHLASOVATEĽ

ORGANIZÁTOR

GARANTI

MŽP SR
SAŽP

UNESCOlogo

 

SPOLUORGANIZÁTORI

PARTNERI

LogoParksSkola Samuela MikovinihoSkola Samuela Mikoviniho

Radio Regina

KrupinaEnviroportalEnviromagazin