Zberný dvor v obci Bohdanovce nad Trnavou

Zberný dvor v obci Bohdanovce nad Trnavou

  • 10.04.2019 13:53

Predmetom projektu, na ktorý boli obci schválené celkové finančné prostriedky viac ako 111-tisíc eur bolo vybudovanie zberného dvora a nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Trakovice

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Trakovice

  • 15.02.2019 12:30

V septembri 2017 obec ukončila projekt výstavby malej kompostárne vrátane nákupu technologického vybavenia (traktor, čelný nakladač, nosič kontajnerov, kompostovací voz, prekopávač...