Vyhľadávanie zamestnancov

Počet: 50 z 251
Alena Adamkovičová Ing.
vedúci odboru 
Odbor environmentálneho manažérstva a BD 
alena.adamkovicova@sazp.sk
02 32131612, 0917 232344
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Marek Andel RNDr.
vedúci odboru 
Odbor prevádzky IT 
marek.andel@sazp.sk
048 4374234, 0907 722337
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Milan Antalík
špecialista IT 
Odbor prevádzky IT 
milan.antalik@sazp.sk
048 4374134, 0905 642291
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Miriama Antalová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
miriama.antalova@sazp.sk
0906 314005, 0918 878084
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Dušan Antošík
správca budov, vodič 
Odbor prevádzky a správy majetku 
dusan.antosik@sazp.sk
048 4374191
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Marek Atalovič JUDr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy 
marek.atalovic@sazp.sk
0906 314170
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Marek Bača Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
marek.baca@sazp.sk
0906 314137, 0908 775115
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Darina Baďurová Mgr.
špecialista na environ. označovanie produktov 
Odbor environmentálneho manažérstva a BD, Oddelenie environmentálneho manažérstva 
darina.badurova@sazp.sk
02 32131625, 0907 850136
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Ivan Balko Ing.
kontrolór EŠIF 
Odbor kontroly EŠIF 
ivan.balko@sazp.sk
0906 314003
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Eva Barčiaková
odborný zamestnanec na zložky ŽP 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie starostlivosti o mestské životné prostredie 
eva.barciakova@sazp.sk
041 5070911
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Petra Baričová PhDr.
vedúca odboru VO 
Odbor verejného obstarávania 
petra.baricova@sazp.sk
048 4374201, 0907 144442
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Sylvia Baslarová Mgr.
špecialista na medzinárodnú spoluprácu 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie medzinárodnej spolupráce 
sylvia.baslarova@sazp.sk
048 4374184
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Sandra Belková Mgr.
manažér kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
sandra.belkova@sazp.sk
0906 314167
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Veronika Beňadiková
vedúca kancelárie GR 
veronika.benadikova@sazp.sk
048 4374111, 0905 497288
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Kancelária generálneho riaditeľa  
Zuzana Bielčiková Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
zuzana.bielcikova@sazp.sk
0906 314030, 0908 793442
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Peter Bognár Ing.
vedúci odboru 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody 
peter.bognar@sazp.sk
0906 314133, 0905 887357
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ladislav Boháčik
referent pre správu a evidenciu majetku 
Odbor prevádzky a správy majetku 
ladislav.bohacik@sazp.sk
048 4374168, 0915 595211
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Iveta Bohálová Mgr.
špecialista pre ekologické siete 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie starostlivosti o vidiecke životné prostredie 
iveta.bohalova@sazp.sk
048 4374174, 0915 595 044
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Atila Bohus Mgr.
špecialista IT 
Odbor prevádzky IT 
atila.bohus@sazp.sk
0906 314016, 0907 931497
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia environmentálnej informatiky  
Daniel Bolech Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody 
daniel.bolech@sazp.sk
0906 314171
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Veronika Borovjaková Ing.
Špecialista PZPH 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie environmentálnych služieb 
veronika.borovjakova@sazp.sk
048 4374166
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Elena Bradiaková Ing. arch.
špecialista EZ 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie environmentálnych služieb 
elena.bradiakova@sazp.sk
048 4374 164
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Timotej Brenkus RNDr.
vedúci oddelenia 
Oddelenie starostlivosti o vidiecke životné prostredie 
timotej.brenkus@sazp.sk
048 4374162, 0918 500032
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Ivana Brezovská Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody 
ivana.brezovska@sazp.sk
0906 314123
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Zdenka Brzá Ing. arch.
špecialista na urbanizované prostredie 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie starostlivosti o mestské životné prostredie 
zdenka.brza@sazp.sk
041 5070915, 0915 595180
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Anna Bukvajová
referent evidencie majetku 
Odbor prevádzky a správy majetku 
anna.bukvajova@sazp.sk
048 4374186
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Eva Burzová RNDr.
manažér pre metodiku a nezrovnalosti 
Odbor metodiky a monitorovania 
eva.burzova@sazp.sk
0906 314162
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Lucia Cabanová Mgr.
právnik 
Odbor právnych služieb 
lucia.cabanova@sazp.sk
048 4374117
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Cíchová Alexandra PhDr., PhD.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy 
alexandra.cichova@sazp.sk
0906 314017
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ján Cimerman Ing.
vedúci odboru 
Odbor informačných systémov 
jan.cimerman@sazp.sk
048 4374145, 0915 595206
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Silvia Čiaková Ing.
špecialista na školské programy a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, Oddelenie env. výchovy a vzdelávania 
silvia.ciakova@sazp.sk
048 4374169
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Patrícia Čunderliková Ing.
Administrátor projektového riadenia 
Odbor národných projektov 
patricia.cunderlikova@sazp.sk
048 4374129
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Matej Ďanovský Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
matej.danovsky@sazp.sk
0906 314006, 0915 595182
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Vladimíra Dercová JUDr.
právnik 
Odbor legislatívno-právny 
vladimira.dercova@sazp.sk
0906 314152
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Radovan Dobrovič Ing., PhD.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody 
radovan.dobrovic@sazp.sk
0906 314001
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Svetlana Dobrovičová Ing
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
svetlana.dobrovicova@sazp.sk
0906 314134, 0905 887286
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Július Dömös Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy 
julius.domos@sazp.sk
0906 314192, 0905 887054
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Soňa Dömötörová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
sona.domotorova@sazp.sk
0906 314151
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ľuboš Dudáš Mgr.
vedúci odboru 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
lubos.dudas@sazp.sk
0906 314112, 0908 765700
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ivan Dulgerov
programátor, SW architekt 
Odbor informačných systémov 
ivan.dulgerov@sazp.sk
048 4374141
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Zuzana Dzurošková Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
zuzana.dzuroskova@sazp.sk
0906 314135
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Mária Fečerová Ing.
špecialistka na EM 
Odbor environmentálneho manažérstva a Bazilejského dohovoru, Oddelenie environ. manažérstva 
maria.fecerova@sazp.sk
02 32131621
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Tomáš Fekete Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
tomas.fekete@sazp.sk
0906 314161
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Zuzana Fortiaková
všeobecný účtovník 
Odbor ekonomiky 
zuzana.fortiakova@sazp.sk
048 4374121, 0915 595198
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Viera Franeková
mzdový účtovník 
Odbor personalistiky 
viera.franekova@sazp.sk
048 4374115
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Odbor personalistiky  
Silvia Fraňová Ing., PhD.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
silvia.franova@sazp.sk
048 4374257, 0918 878085
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia fondov EÚ  
Eva Gabaľová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
eva.gabalova@sazp.sk
0906 314150
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Mária Garčárová Ing.
špecialista na prírodné prvky mestského ŽP 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru 
maria.garcarova@sazp.sk
041 5070911
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Rudolf Gašparovič Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
rudolf.gasparovic@sazp.sk
0906 314147, 0907 850099
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Pavel Gender Mgr.
správca budov a majetku 
Odbor prevádzky a správy majetku 
pavel.gender@sazp.sk
048 4374181, 0905 314428
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky