Vyhľadávanie zamestnancov

Počet: 50 z 232
Alena Adamkovičová Ing.
vedúci odboru 
Odbor environmentálneho manažérstva a BD 
alena.adamkovicova@sazp.sk
02 32131612, 0917 232344
Grösslingová 35, Bratislava, 811 09
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Marek Andel RNDr.
vedúci odboru 
Odbor prevádzky IT 
marek.andel@sazp.sk
048 4374234, 0907 722337
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky 
Milan Antalík
špecialista IT 
Odbor prevádzky IT 
milan.antalik@sazp.sk
048 4374134, 0905 642291
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky 
Miriama Antalová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
miriama.antalova@sazp.sk
0906 314005, 0918 878084
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Dušan Antošík
správca budov, vodič 
Odbor prevádzky a správy majetku 
dusan.antosik@sazp.sk
048 4374191
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky 
Marek Bača Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
marek.baca@sazp.sk
0906 314137, 0908 775115
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Darina Baďurová Mgr.
špecialista na environ. označovanie produktov 
Odbor environmentálneho manažérstva a BD, Oddelenie environmentálneho manažérstva 
darina.badurova@sazp.sk
02 32131625, 0907 850136
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Ľuboš Balážovič Mgr. PhD.
systémový administrátor 
Odbor prevádzky IT 
lubos.balazovic@sazp.sk
048 4374139, 0907 824254
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentálnej informatiky 
Ivan Balko Ing.
kontrolór EŠIF 
Odbor kontroly EŠIF 
ivan.balko@sazp.sk
0906 314003
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Eva Barčiaková
odborný zamestnanec na zložky ŽP 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie starostlivosti o mestské životné prostredie 
eva.barciakova@sazp.sk
041 5070911
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Petra Baričová PhDr.
vedúca odboru VO 
Odbor verejného obstarávania 
petra.baricova@sazp.sk
048 4374201, 0907 144442
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia ekonomiky a prevádzky 
Sylvia Baslarová Mgr.
špecialista na medzinárodnú spoluprácu 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie medzinárodnej spolupráce 
sylvia.baslarova@sazp.sk
048 4374184
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Sandra Belková Mgr.
manažér kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
sandra.belkova@sazp.sk
0906 314167
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Veronika Beňadiková
vedúca kancelárie GR 
veronika.benadikova@sazp.sk
048 4374120, 0905 497288
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Kancelária generálneho riaditeľa 
Erika Beňovičová Ing.
špecialista na registráciu EMAS 
Odbor environmentálneho manažérstva a BD, Oddelenie environmentálneho manažérstva 
erika.benovicova@sazp.sk
02 32131621
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Katarína Béresová Ing.
manažér ZEZ Dropie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, Oddelenie env. výchovy a vzdelávania 
katarina.beresova@sazp.sk
035 7896055, 0905 314427
Kolárovská 55, Zemianska Olča, 946 14
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Zuzana Bielčiková Ing.
manažér na administráciu a archiváciu projektov 
Sekretariát R-SFEÚ 
zuzana.bielcikova@sazp.sk
0906 314030, 0908 793442
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Ladislav Bíro Ing.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie ZEZ Dropie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, Oddelenie env. výchovy a vzdelávania 
ladislav.biro@sazp.sk
035 7896055, 0915 576296
Kolárovská 55, Zemianska Olča, 946 14
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Dobromila Bobková Mgr.
špecialista na vzdelávanie v oblasti ŽP 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, Oddelenie env. výchovy a vzdelávania 
dobromila.bobkova@sazp.sk
048 4374177, 0915 595199
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Peter Bognár Ing.
vedúci odboru 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody 
peter.bognar@sazp.sk
0906 314133, 0905 887357
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Ladislav Boháčik
referent pre správu a evidenciu majetku 
Odbor prevádzky a správy majetku 
ladislav.bohacik@sazp.sk
048 4374168, 0915 595211
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky 
Iveta Bohálová Mgr.
špecialista pre ekologické siete 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie starostlivosti o vidiecke životné prostredie 
iveta.bohalova@sazp.sk
048 4374174, 0915 595 044
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Atila Bohus Mgr.
špecialista IT 
Odbor prevádzky IT 
atila.bohus@sazp.sk
0906 314016, 0907 931497
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia environmentálnej informatiky 
Daniel Bolech Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody 
daniel.bolech@sazp.sk
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Elena Bradiaková Ing. arch.
špecialista EZ 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie environmentálnych služieb 
elena.bradiakova@sazp.sk
048 4374 164
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Timotej Brenkus RNDr.
poverený riadením odboru hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru 
timotej.brenkus@sazp.sk
048 4374162, 0918 500032
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Zdenka Brzá Ing. arch.
špecialista na urbanizované prostredie 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie starostlivosti o mestské životné prostredie 
zdenka.brza@sazp.sk
041 5070915, 0915 595180
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Anna Bukvajová
referent evidencie majetku 
Odbor prevádzky a správy majetku 
anna.bukvajova@sazp.sk
048 4374181
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky 
Eva Burzová RNDr.
manažér pre metodiku a nezrovnalosti 
Odbor metodiky a monitorovania 
eva.burzova@sazp.sk
0906 314162
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Lucia Cabanová Mgr.
právnik 
Odbor právnych služieb 
lucia.cabanova@sazp.sk
048 4374117
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky 
Cíchová Alexandra PhDr., PhD.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy 
alexandra.cichova@sazp.sk
0906 314017
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Ján Cimerman Ing.
vedúci odboru 
Odbor informačných systémov 
jan.cimerman@sazp.sk
048 4374145, 0915 595206
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky 
Michal Czanik Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
michal.czanik@sazp.sk
0906 314123, 0905 887001
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Daniela Čimová Ing.
špecialista na udržateľnú spotrebu a výrobu 
Odbor environmentálneho manažérstva a BD, Oddelenie environmentálneho manažérstva 
daniela.cimova@sazp.sk
02 32131622
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Patrícia Čunderliková Ing.
Administrátor projektového riadenia 
Odbor národných projektov 
patricia.cunderlikova@sazp.sk
048 4374129
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Matej Ďanovský Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
matej.danovsky@sazp.sk
0906 314006, 0915 595182
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Svetlana Dobrovičová Ing
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
svetlana.dobrovicova@sazp.sk
0906 314134, 0905 887286
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Ivan Doletina Ing.
Vedúci odboru národných projektov 
Odbor národných projektov 
ivan.doletina@sazp.sk
048 4374210
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Július Dömös Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy 
julius.domos@sazp.sk
0906 314192, 0905 887054
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Soňa Dömötörová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
sona.domotorova@sazp.sk
0906 314151
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Ľuboš Dudáš Mgr.
vedúci odboru 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
lubos.dudas@sazp.sk
0906 314112, 0908 765700
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Ivan Dulgerov
programátor, SW architekt 
Odbor informačných systémov 
ivan.dulgerov@sazp.sk
048 4374141
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky 
Zuzana Dzurošková Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
zuzana.dzuroskova@sazp.sk
0906 314135
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Zuzana Fortiaková
všeobecný účtovník 
Odbor ekonomiky 
zuzana.fortiakova@sazp.sk
048 4374121, 0915 595198
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky 
Viera Franeková
mzdový účtovník 
Odbor personalistiky 
viera.franekova@sazp.sk
048 4374115
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Odbor personalistiky 
Silvia Fraňová Ing., PhD.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
silvia.franova@sazp.sk
048 4374257, 0918 878085
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia fondov EÚ 
Anita Gajarská Ing.
vedúci oddelenia EM 
Odbor environmentálneho manažérstva a BD, Oddelenie environmentálneho manažérstva 
anita.gajarska@sazp.sk
02 32131614, 0915 595204
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Margita Galková RNDr.
špecialista PZPH 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie environmentálnych služieb 
margita.galkova@sazp.sk
048 4374166, 0908 901960
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Mária Garčárová Ing.
špecialista na prírodné prvky mestského ŽP 
Odbor starostlivosti o mestské a vidiecke životné prostredie, Oddelenie starostlivosti o mestské životné prostredie 
maria.garcarova@sazp.sk
041 5070911
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Rudolf Gašparovič Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
rudolf.gasparovic@sazp.sk
0906 314147, 0907 850099
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ