Vyhľadávanie zamestnancov

Počet: 50 z 232
Alena Adamkovičová Ing.
vedúca odboru 
Odbor environmentálneho manažérstva a BD 
alena.adamkovicova@sazp.sk
02/32 131 612
Grösslingová 35, Bratislava, 840 00
Marek Andel RNDr.
vedúci odboru 
Odbor prevádzky IT 
marek.andel@sazp.sk
048/4374234
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Milan Antalík
špecialista IT 
Odbor prevádzky IT 
milan.antalik@sazp.sk
048/ 4374 134
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Dušan Antošík
správca budov, vodič 
Odbor prevádzky a správy majetku 
dusan.antosik@sazp.sk
048/4374191
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky 
Marek Bača Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
marek.baca@sazp.sk
0906 314 137
Karloveská 2,, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Darina Baďurová Mgr.
špecialista na environ. označovanie produktov 
Odbor environmentálneho manažérstva a BD 
darina.badurova@sazp.sk
02/32 131 625
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Ľuboš Balážovič Mgr. PhD.
 
lubos.balazovic@sazp.sk
048/4374139
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Eva Barčiaková
odborný zamestnanec na zložky ŽP 
Odbor starostlivosti o mestské a vidiecke životné prostredie 
eva.barciakova@sazp.sk
041/5070911
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Sylvia Baslarová Mgr.
špecialista na medzinárodnú spoluprácu 
Odbor medzinárodnej spolupráce a reportingu 
sylvia.baslarova@sazp.sk
048/4374184
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Mária Bělohoubková
manažér technickej pomoci a RĽZ 
Odbor podporných činností 
maria.belohoubkova@sazp.sk
048/ 3212 234
Robotnícka 10, Banská Bystrica, 974 01
Veronika Beňadiková
asistent riaditeľa sekcie environmentalistiky a riadenia projektov 
veronika.benadikova@sazp.sk
048/4374 171
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Katarína Béresová Ing.
manažér ZEZ Dropie 
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania 
katarina.beresova@sazp.sk
035/7896 055
Kolárovská 55, Zemianska Olča, 946 14
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Zuzana Bielčiková Ing.
manažér na administráciu a archiváciu projektov 
Sekretariát R-SFEÚ 
zuzana.bielcikova@sazp.sk
0906 314 030
Karloveská 2,, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Ladislav Bíro Ing.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania 
ladislav.biro@sazp.sk
035/ 7896 055
Kolárovská 55, Zemianska Olča, 946 14
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Dobromila Bobková Mgr.
špecialista na vzdelávanie v oblasti ŽP 
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania 
dobromila.bobkova@sazp.sk
048/4374177
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Peter Bognár Ing.
vedúci odboru 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody 
peter.bognar@sazp.sk
0906 314 133
Karloveská 2,, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Ladislav Boháčik
referent pre správu a evidenciu majetku 
Odbor prevádzky a správy majetku 
ladislav.bohacik@sazp.sk
048/4374168
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky 
Iveta Bohálová Mgr.
špecialista pre ekologické siete 
Odbor starostlivosti o mestské a vidiecke životné prostredie 
iveta.bohalova@sazp.sk
048/4374174
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Tibor Bohó Mgr.
zástupca riaditeľa sekcie fondov EÚ 
tibor.boho@sazp.sk
0906 314 010
Karloveská 2,, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Atila Bohus Mgr.
špecialista IT 
Odbor prevádzky IT 
atila.bohus@sazp.sk
0906 314 016
Karloveská 2,, Bratislava, 841 04
Sekcia informatiky 
Andrea Botková Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
andrea.botkova@sazp.sk
Karloveská 2,, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Elena Bradiaková Ing. arch.
špecialista EZ 
Odbor analýz, hodnotenia ŽP a environ. služieb 
elena.bradiakova@sazp.sk
048/ 4374 164
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Timotej Brenkus RNDr.
vedúci oddelenia starostlivosti o vidiecke životné prostredie 
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania 
timotej.brenkus@sazp.sk
048/ 4374 162
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Zdenka Brzá Ing. arch.
špecialista na urbanizované prostredie 
Odbor starostlivosti o mestské a vidiecke životné prostredie 
zdenka.brza@sazp.sk
041/5070915
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Anna Bukvajová
referent evidencie majetku 
Odbor prevádzky a správy majetku 
anna.bukvajova@sazp.sk
048/4374181
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky 
Eva Burzová RNDr.
manažér pre metodiku a nezrovnalosti 
Odbor metodiky a monitorovania 
eva.burzova@sazp.sk
0906 314 162
Karloveská 2,, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Jana Bytčánková Ing.
manažér kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
jana.bytcankova@sazp.sk
0906 314 183
Karloveská 2,, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Lucia Cabanová Mgr.
právnik 
Odbor právnych služieb 
lucia.cabanova@sazp.sk
048/4374117
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Odbor právnych služieb 
Ján Cimerman Ing.
vedúci odboru 
Odbor informačných systémov 
jan.cimerman@sazp.sk
048/4374145
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Michal Czanik Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
michal.czanik@sazp.sk
0906 314 123
Karloveská 2,, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Daniela Čimová Ing.
špecialista na udržateľnú spotrebu a výrobu 
Odbor environmentálneho manažérstva a BD 
daniela.cimova@sazp.sk
02/32 131 622
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Martina Čižmáriková Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy 
martina.cizmarikova@sazp.sk
0906 314 017
Karloveská 2,, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Patrícia Čunderliková Ing.
Administrátor projektového riadenia 
Odbor národných projektov 
patricia.cunderlikova@sazp.sk
048/ 4374 129
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Matej Ďanovský Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
matej.danovsky@sazp.sk
0906 314 006
Karloveská 2,, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Radovan Dobrovič Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody 
radovan.dobrovic@sazp.sk
0906 314 156
Karloveská 2,, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Ivan Doletina Ing.
Vedúci odboru národných projektov 
Odbor národných projektov 
ivan.doletina@sazp.sk
048/4374210
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Július Dömös Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy 
julius.domos@sazp.sk
0906 314 192
Karloveská 2,, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Soňa Dömötörová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
sona.domotorova@sazp.sk
0906314151
Karloveská 2,, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Jaroslav Drapka
vodič, údržbár autoparku 
Odbor prevádzky a správy majetku 
jaroslav.drapka@sazp.sk
048/4374191
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky 
Ľuboš Dudáš Mgr.
vedúci odboru 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
lubos.dudas@sazp.sk
0906 314 112
Karloveská 2,, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Ivan Dulgerov
programátor, SW architekt 
Odbor informačných systémov 
ivan.dulgerov@sazp.sk
048/4374141
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia informatiky 
Michal Ďurčanský Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
michal.durcansky@sazp.sk
0906 314 134
Karloveská 2,, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Zuzana Dzurošková Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
zuzana.dzuroskova@sazp.sk
0906 314 135
Karloveská 2,, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Zuzana Fortiaková
všeobecný účtovník 
Odbor ekonomiky 
zuzana.fortiakova@sazp.sk
048/4374121
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky 
Viera Franeková
mzdový účtovník 
Odbor personalistiky 
viera.franekova@sazp.sk
048/4374115
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Odbor personalistiky 
Silvia Fraňová Ing., PhD.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
silvia.franova@sazp.sk
048/ 4374 257
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia fondov EÚ 
Anita Gajarská Ing.
vedúci oddelenia EM 
Odbor environmentálneho manažérstva a BD 
anita.gajarska@sazp.sk
02/32 131 614
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Margita Galková RNDr.
špecialista PZPH 
Odbor analýz, hodnotenia ŽP a environ. služieb 
margita.galkova@sazp.sk
048/4374166
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Michaela Gallová Mgr.
projektový manažér 
Odbor národných projektov 
michaela.gallova@sazp.sk
048/ 4374 126
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Rudolf Gašparovič Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
rudolf.gasparovic@sazp.sk
0906 314 147
Karloveská 2,, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ