Vyhľadávanie zamestnancov

Počet: 50 z 239
Pavel Gender Mgr.
správca budov a majetku 
Odbor prevádzky a správy majetku 
pavel.gender@sazp.sk
048 4374181, 0905 314428
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Miroslava Gogová Mgr.
vedúci oddelenia technickej pomoci a riadenia ľudských zdrojov 
Odbor podpory riadenia a publicity, Oddelenie TP a RĽZ 
miroslava.gogova@sazp.sk
0906 314008
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Alžbeta Gregušková
kontrolór EŠIF 
Odbor kontroly EŠIF 
alzbeta.greguskova@sazp.sk
0906 314004, 0905 887314
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Peter Greš Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
peter.gres@sazp.sk
0906 314013, 0918 662710
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Renáta Grófová Ing.
špecialista – voda a vodné hospodárstvo 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie analýz a hodnotenia životného prostredia 
renata.grofova@sazp.sk
048 4374151, 0915 595202
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Karol Gulčík Ing.
riaditeľ sekcie fondov EÚ 
karol.gulcik@sazp.sk
0906 314100, 0908 743 618
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Tatiana Guštafíková Ing.
špecialista – odpady a zelená ekonomika 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie analýz a hodnotenia životného prostredia 
tatiana.gustafikova@sazp.sk
048 4374153
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Marta Hajniková Ing.
krajinný ekológ 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie starostlivosti o mestské životné prostredie 
marta.hajnikova@sazp.sk
041 5070916
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Martin Halada Mgr.
právnik 
Odbor legislatívno-právny 
martin.halada@sazp.sk
0906 314185
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Jozef Halaška Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
jozef.halaska@sazp.sk
0906 314175, 0915 885791
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Tatiana Hamranová
event manažér 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, Oddelenie komunikácie a osvety 
tatiana.hamranova@sazp.sk
048 4374284
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Peter Hanúsek Ing.
zástupca GR pre rozvoj a spoluprácu 
peter.hanusek@sazp.sk
02 32131611, 0908 911 343
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Jaroslav Haviar
správca budov, vodič 
Odbor prevádzky a správy majetku 
jarko.haviar@sazp.sk
048 4374191
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Kristína Hegyiová
chyžná, pomocná sila v kuchyni 
Odbor prevádzky a správy majetku 
kristina.hegyiova@sazp.sk
035 7896055
Kolárovská 55, Zemianska Olča, 946 14
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Jaromír Helma Ing., PhD.
špecialista EZ 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie environmentálnych služieb 
jaromir.helma@sazp.sk
048 4374165
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Dorota Hericová Ing.
špecialista - ovzdušie 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie analýz a hodnotenia životného prostredia 
dorota.hericova@sazp.sk
048 4374152
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Terézia Herková Mgr.
vedúci odboru 
Odbor personalistiky 
terezia.herkova@sazp.sk
048 4374118
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Odbor personalistiky  
Vladimíra Hnatová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
vladimira.hnatova@sazp.sk
0906 314129, 0905 943735
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Milan Hodas Ing.
špecialista na krajinné plánovanie 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie starostlivosti o mestské životné prostredie 
milan.hodas@sazp.sk
041 5070921
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Tatiana Horňanová Ing.
špecialista EŠ 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie environmentálnych služieb 
tatiana.hornanova@sazp.sk
046 5425093, 0907 850134
Dlhá 3, Prievidza, 971 01
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Petra Horváthová Mgr.
administrátor on-line aplikácií 
Odbor informačných systémov 
petra.horvathova@sazp.sk
048 4374119
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Petronela Horváthová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy 
petronela.horvathova@sazp.sk
0906 314021
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Tomáš Hospodár JUDr.
vedúci odboru legislatívno-právneho 
Odbor legislatívno-právny 
tomas.hospodar@sazp.sk
0906 314186, 0907 850155
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Mária Hrašková
manažér na administráciu a archiváciu projektov 
Sekretariát R-SFEÚ 
maria.hraskova@sazp.sk
0906 314155
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Silvána Hrušovska PaedDr.
manažér kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
silvana.hrusovska@sazp.sk
0906 314119
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Marek Hubáček Ing.
vývojár internetových aplikácií 
Odbor informačných systémov 
marek.hubacek@sazp.sk
048 4374 154
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Tatiana Hudaková Mgr., PhD.
manažér pre informovanie a komunikáciu 
Odbor podpory riadenia a publicity Oddelenie pre informovanie a komunikáciu 
tatiana.hudakova@sazp.sk
0906 314031
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Martina Hudeková JUDr.
manažér kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
martina.hudekova@sazp.sk
0906 314179
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Stanislav Hupian
web dizajnér 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, Oddelenie komunikácie a osvety 
stano.hupian@sazp.sk
048 4374285
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Nina Chovancová JUDr.
manažér kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
nina.chovancova@sazp.sk
0906 314019
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Michal Imlej Mgr.
právnik 
Odbor legislatívno-právny 
michal.imlej@sazp.sk
0906 314191
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Martin Jakuš Ing.
špecialista na odpadové hospodárstvo 
Odbor environmentálneho manažérstva a BD, Regionálne centrum Bazilejského dohovoru 
martin.jakus@sazp.sk
02 32131615
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Sylvia Jančeková Ing.
vedúci oddelenia pre informovanie a komunikáciu 
Odbor podpory riadenia a publicity, Oddelenie pre informovanie a komunikáciu 
sylvia.jancekova@sazp.sk
0906 314125, 0907 824146
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Jaroslav Janko Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
jaroslav.janko@sazp.sk
0906 314140
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Erika Janská Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
erika.janska@sazp.sk
0906 314132
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Eva Jarábková
vedúci sekretariátu R-SFEÚ 
Sekretariát R-SFEÚ 
eva.jarabkova@sazp.sk
0906 314111
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ivana Jašíková Ing.
projektový manažér Regionálneho centra BD 
Odbor environmentálneho manažérstva a BD, Regionálne centrum Bazilejského dohovoru 
ivana.jasikova@sazp.sk
02 32131627
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Juraj Jendrišák Ing.
manažér pre metodiku a nezrovnalosti 
Odbor metodiky a monitorovania 
juraj.jendrisak@sazp.sk
0906 314159, 0917 581402
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Pavol Jurčišin Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody 
pavol.jurcisin@sazp.sk
0906 314010
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Martina Kapitáň Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
martina.kapitan@sazp.sk
0906 314177, 0918 835739
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Peter Kapusta Mgr.
špecialista - biota a ochrana prírody 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie analýz a hodnotenia životného prostredia 
peter.kapusta@sazp.sk
048 4374147
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Blanka Kapustová Ing. PhD.
špecialista IPKZ 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie environmentálnych služieb 
blanka.kapustova@sazp.sk
048 4374161
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Ingrid Károlyová Moravčíková Mgr., PhD.
vedúci oddelenia env. výchovy a vzdelávania 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, Oddelenie env. výchovy a vzdelávania 
ingrid.karolyova@sazp.sk
048 4374169, 0917 425 029
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Tibor Karovič Ing.
projektový manažér 
Odbor národných projektov 
tibor.karovic@sazp.sk
048 4374179, 0917 453327
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Zdenko Kavec Mgr.
vedúci odboru podpory riadenia a publicity 
Odbor podpory riadenia a publicity 
zdenko.kavec@sazp.sk
0906 314033
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Katarína Kazíková Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
katarina.kazikova@sazp.sk
0906 314183
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Michal Klaučo RNDr. PhD.
zástupca generálneho riaditeľa pre environmentalistiku, poverený zastupovaním riaditeľa SERP 
michal.klauco@sazp.sk
048 4374130
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Tomáš Kmeťo
manažér na administráciu a archiváciu projektov 
Sekretariát R-SFEÚ 
tomas.kmeto@sazp.sk
0905 887409
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Eva Kočalková Ing.
kontrolór EŠIF 
Odbor kontroly EŠIF 
eva.kocalkova@sazp.sk
0906 314014
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Pavel Kokuľa Ing. PhD.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
pavel.kokula@sazp.sk
0906 314148, 0915 885770
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ