Vyhľadávanie zamestnancov

Počet: 50 z 253
Miroslava Gogová Mgr.
vedúca odboru podpory riadenia a publicity 
Odbor podpory riadenia a publicity 
miroslava.gogova@sazp.sk
0906 314008
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Alžbeta Gregušková
kontrolór EŠIF 
Odbor kontroly EŠIF 
alzbeta.greguskova@sazp.sk
0906 314004, 0905 887314
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Renáta Grófová Ing.
špecialista – voda a vodné hospodárstvo 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
renata.grofova@sazp.sk
048 4374151, 0915 595202
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Lenka Gubová Mgr.
kontrolór realizácie aktivít a posudzovateľ predlož. žiadostí 
Odbor národných projektov 
lenka.gubova@sazp.sk
048 4374263, 0915 595 045
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Karol Gulčík Ing.
riaditeľ sekcie fondov EÚ 
karol.gulcik@sazp.sk
0906 314111
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Tatiana Guštafíková Ing.
špecialista – odpady a zelená ekonomika 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
tatiana.gustafikova@sazp.sk
048 4374153
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Marta Hajniková Ing.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie env. strategického plánovania a ekol. sietí 
marta.hajnikova@sazp.sk
041 5070916
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Jozef Halaška Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
jozef.halaska@sazp.sk
0906 314175, 0915 885791
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Tatiana Hamranová
event manažér 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, Oddelenie komunikácie a osvety 
tatiana.hamranova@sazp.sk
048 4374284
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Peter Hanúsek Ing.
zástupca GR pre rozvoj a spoluprácu 
peter.hanusek@sazp.sk
02 32131611, 0908 911 343
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Jaroslav Haviar
správca budov, vodič 
Odbor prevádzky a správy majetku 
jarko.haviar@sazp.sk
048 4374191
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Karina Hederová Ing.
špecialista na registráciu EMAS 
Odbor environmentálneho manažérstva a Bazilejského dohovoru, Oddelenie environ. manažérstva 
karina.hederova@sazp.sk
02 321 31619
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Kristína Hegyiová
chyžná, pomocná sila v kuchyni 
Odbor prevádzky a správy majetku 
kristina.hegyiova@sazp.sk
035 7896055
Kolárovská 55, Zemianska Olča, 946 14
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Jaromír Helma Ing., PhD.
špecialista EZ 
Odbor environmentálnych služieb 
jaromir.helma@sazp.sk
048 4374165
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Dorota Hericová Ing.
špecialista - ovzdušie 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
dorota.hericova@sazp.sk
048 4374152
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Terézia Herková Mgr.
vedúci odboru 
Odbor personalistiky 
terezia.herkova@sazp.sk
048 4374118, 0908 967970
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Odbor personalistiky  
Vladimíra Hnatová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
vladimira.hnatova@sazp.sk
0906 314129, 0905 943735
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Milan Hodas Ing.
špecialista na krajinné plánovanie 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie starostlivosti o mestské ŽP 
milan.hodas@sazp.sk
041 5070921
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Tatiana Horňanová Ing.
špecialista EŠ 
Odbor environmentálnych služieb 
tatiana.hornanova@sazp.sk
046 5425093, 0907 850134
Dlhá 3, Prievidza, 971 01
Sekcia environmentalistiky  
Ivan Horný Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
ivan.horny@sazp.sk
906 314009
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Petra Horváthová Mgr.
administrátor on-line aplikácií 
Odbor informačných systémov 
petra.horvathova@sazp.sk
048 4374119
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Petronela Horváthová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy 
petronela.horvathova@sazp.sk
0906 314021
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Annamária Horváthová
brigádnička - na sekretariáte 
Sekretariát R-SFEÚ 
annamaria.horvathova@sazp.sk
0906 314020
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Mária Hrašková
manažér na administráciu a archiváciu projektov 
Sekretariát R-SFEÚ 
maria.hraskova@sazp.sk
0906 314155
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Zuzana Hrašková Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
zuzana.hraskova2@sazp.sk
0906 314146
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Beata Hrnčiarová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
beata.hrnciarova@sazp.sk
048 4374256, 0918 662 711
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia fondov EÚ  
Silvána Hrušovska PaedDr.
manažér kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
silvana.hrusovska@sazp.sk
0906 314119
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Marek Hubáček Ing.
vývojár internetových aplikácií 
Odbor informačných systémov 
marek.hubacek@sazp.sk
048 4374 154
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Tatiana Hudaková Mgr., PhD.
manažér pre informovanie a komunikáciu 
Odbor podpory riadenia a publicity Oddelenie pre informovanie a komunikáciu 
tatiana.hudakova@sazp.sk
0906 314031
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Martina Hudeková JUDr.
manažér kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
martina.hudekova@sazp.sk
0906 314179
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Katarína Humeníková Mgr.
vedúca sekretariátu R-SF EÚ 
Sekretariát R-SFEÚ 
katarina.humenikova@sazp.sk
0906 314111
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Stanislav Hupian
web dizajnér 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, Oddelenie komunikácie a osvety 
stano.hupian@sazp.sk
048 4374285
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Sabína Husková Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
sabina.huskova@sazp.sk
0906 314025
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Michal Imlej Mgr.
vedúci legislatívno-právneho odboru 
Odbor legislatívno-právny 
michal.imlej@sazp.sk
0906 314191, 0907 850155
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Martin Jakuš Ing.
špecialista na odpadové hospodárstvo 
Odbor environmentálneho manažérstva a BD, Regionálne centrum Bazilejského dohovoru 
martin.jakus@sazp.sk
02 32131615
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Sylvia Jančeková Ing.
vedúci oddelenia pre informovanie a komunikáciu 
Odbor podpory riadenia a publicity, Oddelenie pre informovanie a komunikáciu 
sylvia.jancekova@sazp.sk
0906 314125, 0907 824146
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Jaroslav Janko Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
jaroslav.janko@sazp.sk
0906 314140
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ján Jankovský Ing.
špecialista personálnej administratívy 
Odbor personalistiky 
jan.jankovsky@sazp.sk
048 4374135
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Ústredie  
Erika Janská Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
erika.janska@sazp.sk
0906 314132
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ivana Jašíková Ing.
projektový manažér Regionálneho centra BD 
Odbor environmentálneho manažérstva a BD, Regionálne centrum Bazilejského dohovoru 
ivana.jasikova@sazp.sk
02 32131627
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Juraj Jendrišák Ing.
manažér pre metodiku a nezrovnalosti 
Odbor metodiky a monitorovania 
juraj.jendrisak@sazp.sk
0906 314159, 0917 581402
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Samuel Jurčovič
manažér na administráciu a archiváciu projektov 
Odbor podpory riadenia a publicity, Sekretariát 
samuel.jurcovic@sazp.sk
0906 314044
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ivana Kallová Bc.
brigádnička - technicko -administratívne činnosti 
Sekretariát R-SFEÚ 
ivana.kallova@sazp.sk
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Martina Kapitáň Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
martina.kapitan@sazp.sk
0906 314177, 0918 835739
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Peter Kapusta Mgr.
špecialista - biota a ochrana prírody 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
peter.kapusta@sazp.sk
048 4374147
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Blanka Kapustová Ing. PhD.
špecialista IPKZ 
Odbor environmentálnych služieb 
blanka.kapustova@sazp.sk
048 4374161, 0908 925327
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Katarína Kazíková Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
katarina.kazikova@sazp.sk
0906 314183
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Matej Kerestúr Ing.
vedúci odboru 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy 
matej.kerestur@sazp.sk
0906 314166
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Michal Klaučo RNDr. PhD.
zástupca generálneho riaditeľa pre riadenie projektov 
michal.klauco@sazp.sk
048 4374130
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Eva Kočalková Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
eva.kocalkova@sazp.sk
0906 314014
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ