Vyhľadávanie zamestnancov

Počet: 50 z 253
Martina Kochanová Ing.
špecialista na geoekológiu 
Odbor starostlivosti o vidiecke životné prostredie 
martina.kochanova@sazp.sk
048 4374176
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Pavel Kokuľa Ing. PhD.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
pavel.kokula@sazp.sk
0906 314148, 0915 885770
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Monika Kolariková Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
monika.kolarikova@sazp.sk
0906 314120
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Darina Kolembusová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
darina.kolembusova@sazp.sk
0906 314029
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ľubica Koreňová Ing.
špecialista – voda a doprava 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
lubica.korenova@sazp.sk
048 4374153
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Eva Koreňová
rozpočtár 
Odbor ekonomiky 
eva.korenova@sazp.sk
048 4374127
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Katarína Kosková Mgr.
špecialista EIONET 
EIONET NFP 
katarina.koskova@sazp.sk
048 4374184, 0917 390679
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Zuzana Kotrbancová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
zuzana.kotrbancova@sazp.sk
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Katarína Kováčová Ing.
špecialista EIA/SEA 
Odbor environmentálnych služieb 
katarina.kovacova@sazp.sk
048 4374163
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Jana Krajčová Ing.
vedúca odboru ekonomiky 
Odbor ekonomiky 
jana.krajcova@sazp.sk
048 4374124
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Alexander Králik Ing.
špecialista na využitie krajiny 
Odbor starostlivosti o vidiecke životné prostredie 
alexander.kralik@sazp.sk
048 4374173
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Bohumír Krátky Ing.
vedúci odboru 
Odbor kontroly 
bohumir.kratky@sazp.sk
048 4374262
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Odbor kontroly  
Beata Kročková Ing.
špecialista – pôda a poľnohospodárstvo 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
beata.krockova@sazp.sk
048 4374152
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Daniel Kubinský RNDr. PhD.
riaditeľ sekcie environmentálnej informatiky 
daniel.kubinsky@sazp.sk
048 4374149
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Ivan Kučera RNDr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
ivan.kucera@sazp.sk
0906 314163, 0908 768629
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Alica Kučerová Ing.
vedúca oddelenia komunikácie a osvety, poverená zastupovaním vedúceho OEVVaO 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, Oddelenie komunikácie a osvety 
alica.kucerova@sazp.sk
048 4374183
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Zuzana Kulichová Ing.
špecialista na dobrovoľné environ. schémy 
Odbor environmentálneho manažérstva a Bazilejského dohovoru, Oddelenie environ. manažérstva 
zuzana.kulichova@sazp.sk
02 32131622
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Oskár Kuna Mgr.
manažér kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
oskar.kuna@sazp.sk
0906 314024
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Iveta Kureková Ing.
manažér pre komunikáciu a PR 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, Oddelenie komunikácie a osvety 
iveta.kurekova@sazp.sk
048 4374122
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Dušan Kuzma Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
dusan.kuzma@sazp.sk
0906 314194
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Dušana Kvetková Ing.
manažér TP a RĽZ 
Odbor podpory riadenia a publicity, Oddelenie technickej pomoci a RĽZ 
dusana.kvetkova@sazp.sk
0906 314055, 0917 535933
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Miroslava Lacková Ing.
špecialista EŠ 
Odbor environmentálnych služieb 
miroslava.lackova@sazp.sk
046 5425093
Dlhá 3, Prievidza, 971 01
Sekcia environmentalistiky  
Dana Lapešová RNDr.
vedúca Regionálneho centra Bazilejského dohovoru 
Odbor environmentálneho manažérstva a BD, Regionálne centrum Bazilejského dohovoru 
dana.lapesova@sazp.sk
02 32131617, 0905 968146
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Karol Lendel Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
karol.lendel@sazp.sk
0906 314130
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Marek Lesík Ing.
projektový manažér 
Odbor národných projektov 
marek.lesik@sazp.sk
0906 314116
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Zuzana Lieskovská Ing.
vedúca odboru analýz a hodnotenia ŽP 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
zuzana.lieskovska@sazp.sk
048 4374132, 0905 651980
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Peter Líška Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
peter.liska@sazp.sk
048 4374252
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia fondov EÚ  
Katarína Lišková Ing.
špecialista IPKZ 
Odbor environmentálnych služieb 
katarina.liskova@sazp.sk
048 4374161, 0915 595205
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Oskár Lülei Mgr.
manažér kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
oskar.lulei@sazp.sk
0906 314178
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Jakub Lupták Ing.
vedúci odboru 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
jakub.luptak@sazp.sk
0906 314138, 0905 887248
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ján Majer Ing.
manažér projektov a daní 
Odbor ekonomiky 
jan.majer@sazp.sk
048 4374148
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Michaela Majerová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
michaela.majerova@sazp.sk
0906 314032
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Vladimír Malý RNDr.
projektový manažér 
Odbor národných projektov 
vladimir.maly@sazp.sk
048 4374179
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Peter Marák Mgr.
analytik, programátor 
Odbor informačných systémov 
peter.marak@sazp.sk
048 4374154
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Katarína Maruškinová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
katarina.maruskinova@sazp.sk
0906 314174, 0918 923775
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Kristína Maur Mgr.
koordinátor auditov a certifikačných overovaní 
Odbor metodiky a monitorovania 
kristina.maur@sazp.sk
0906 314027
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Marián Měrka
špecialista na sídla, regióny a GIS 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie env. strategického plánovania a ekol. sietí 
marian.merka@sazp.sk
041 5070922
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Tomáš Mičík Bc.
špecialista na environmentálnu racionalizáciu, GIS a PC siete 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie env. strategického plánovania a ekol. sietí 
tomas.micik@sazp.sk
041 5070924
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Ľubica Midriaková Zaušková Doc. Ing. PhD.
špecialista na hodnotenie krajiny 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie env. strategického plánovania a ekol. sietí 
lubica.zauskova@sazp.sk
048 4374143, 0915 595185
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Eva Mihová RNDr.
špecialista na env. výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania, Sekretariát Zeleného vzdelávacieho fondu 
eva.mihova@sazp.sk
048 4374185
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Daša Mikulášová Bc.
systémový administrátor 
Odbor prevádzky IT 
dasa.mikulasova@sazp.sk
048 4374139, 0905 293437
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentálnej informatiky  
Pavol Miškovič Mgr.
vedúci odboru 
Odbor prevádzky a správy majetku 
pavol.miskovic@sazp.sk
048 4374168, 0907 824268
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Vladimír Mitrik PhDr. Ing.
vedúci ORIP odpadov a env.záťaží 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a env. záťaží 
vladimir.mitrik@sazp.sk
0906 314022
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Veronika Miturová Mgr.
projektový manažér 
Odbor legislatívno-právny 
veronika.miturova@sazp.sk
0906 314184
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Mária Mojžišová Ing.
špecialista na projekty a manažment krajiny 
Odbor starostlivosti o vidiecke životné prostredie 
maria.mojzisova@sazp.sk
048 4374176, 0907 931484
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Miroslav Mokrý Mgr.
špecialista - priemysel a ekonomické nástroje 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
miroslav.mokry@sazp.sk
048 4374151
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Antónia Môciková Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
antonia.mocikova@sazp.sk
0906 314114
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Peter Mrázik Ing. PhD.
manažér kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
peter.mrazik@sazp.sk
0906 314118
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Tomáš Mrázik Mgr.
manažér kontroly VO 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
tomas.mrazik@sazp.sk
0906 314002
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Andrea Mrenicová Ing.
špecialista manažérskych systémov 
andrea.mrenicova@sazp.sk
048 4374295, 0908 925330
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky