Vyhľadávanie zamestnancov

Počet: 50 z 233
Monika Kolariková Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
monika.kolarikova@sazp.sk
0906 314120
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Peter Koleda RNDr. PhD.
systémový analytik 
Odbor prevádzky IT 
peter.koleda@sazp.sk
048 4374290
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia informatiky 
Darina Kolembusová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
darina.kolembusova@sazp.sk
0906 314029
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Lucia Konturová Mgr.Bc.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody 
lucia.konturova@sazp.sk
0906 314026
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Ľubica Koreňová Ing.
špecialista – voda a doprava 
Odbor analýz, hodnotenia ŽP a environmentálnych služieb, Oddelenie analýz a hodnotenia životného prostredia 
lubica.korenova@sazp.sk
048 4374153
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Eva Koreňová
rozpočtár 
Odbor ekonomiky 
eva.korenova@sazp.sk
048 4374148
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky 
Katarína Kosková Mgr.
vedúca oddelenia medzinárodnej spolupráce 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie medzinárodnej spolupráce 
katarina.koskova@sazp.sk
048 4374184
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Zdenka Kováčiková Ing.
všeobecný účtovník 
Odbor ekonomiky 
zdenka.kovacikova@sazp.sk
048 4374128
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Katarína Kováčová Ing.
špecialista EIA/SEA 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie environmentálnych služieb 
katarina.kovacova@sazp.sk
048 4374163
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Jana Krajčová Ing.
vedúci odboru 
Odbor ekonomiky 
jana.krajcova@sazp.sk
048 4374124
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky 
Alexander Králik Ing.
špecialista na využitie krajiny 
Odbor starostlivosti o mestské a vidiecke životné prostredie, Oddelenie starostlivosti o vidiecke životné prostredie 
alexander.kralik@sazp.sk
048 4374185
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Bohumír Krátky Ing.
vedúci odboru 
Odbor kontroly 
bohumir.kratky@sazp.sk
048 4374262
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Odbor kontroly 
Beata Kročková Ing.
špecialista – pôda a poľnohospodárstvo 
Odbor analýz, hodnotenia ŽP a environmentálnych služieb, Oddelenie analýz a hodnotenia životného prostredia 
beata.krockova@sazp.sk
048 4374152
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Daniel Kubinský RNDr. PhD.
riaditeľ sekcie environmentálnej informatiky 
daniel.kubinsky@sazp.sk
048 4374149
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Ivan Kučera RNDr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
ivan.kucera@sazp.sk
0906 314163, 0908 768629
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Alica Kučerová Ing.
vedúca oddelenia komunikácie a osvety 
oddelenie komunikácie a osvety 
alica.kucerova@sazp.sk
048 4374183
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Oskár Kuna Mgr.
manažér kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
oskar.kuna@sazp.sk
0906 314024
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Iveta Kureková Ing.
manažér pre komunikáciu a PR 
oddelenie komunikácie a osvety 
iveta.kurekova@sazp.sk
048 4374122
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Dušan Kuzma Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
dusan.kuzma@sazp.sk
0906 314194
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Dušana Kvetková Ing.
manažér poverený koordináciou projektov v období udržateľnosti 
Odbor metodiky a monitorovania 
dusana.kvetkova@sazp.sk
0906 314055, 0917 535933
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Miroslava Lacková Ing.
špecialista EŠ 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie environmentálnych služieb 
miroslava.lackova@sazp.sk
046 5425093
Dlhá 3, Prievidza, 971 01
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Lucia Lamošová Ing.
špecialista na hodnotenie ŽP 
Odbor starostlivosti o mestské a vidiecke životné prostredie, Oddelenie starostlivosti o mestské životné prostredie 
lucia.lamosova@sazp.sk
041 5070913
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Dana Lapešová RNDr.
vedúci Regionálneho centra Bazilejského dohovoru 
Odbor environmentálneho manažérstva a BD, Regionálne centrum Bazilejského dohovoru 
dana.lapesova@sazp.sk
02 32131617, 0905 968146
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Karol Lendel Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
karol.lendel@sazp.sk
0906 314130
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Zuzana Lieskovská Ing.
vedúci oddelenia analýz a hodnotenia ŽP 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie analýz a hodnotenia životného prostredia 
zuzana.lieskovska@sazp.sk
048 4374132
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Peter Líška Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
peter.liska@sazp.sk
048 4374252
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia fondov EÚ 
Katarína Lišková Ing.
špecialista IPKZ 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie environmentálnych služieb 
katarina.liskova@sazp.sk
048 4374161
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Oskár Lülei Mgr.
manažér kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
oskar.lulei@sazp.sk
0906 314178
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Jakub Lupták Ing.
vedúci odboru 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
jakub.luptak@sazp.sk
0906 314138, 0905 887248
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Ján Majer Ing.
manažér projektov a daní 
Odbor ekonomiky 
jan.majer@sazp.sk
048 4374148
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky 
Adriána Mančušková Ing.
špecialista na zelené verejné obstarávanie 
Odbor environmentálneho manažérstva a BD, Oddelenie environmentálneho manažérstva 
adriana.mancuskova@sazp.sk
02 32131618
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Kristína Maur Mgr.
koordinátor auditov a certifikačných overovaní 
Odbor metodiky a monitorovania 
kristina.maur@sazp.sk
0906 314027
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Andrea Mäsiarová Ing.
projektový manažér na OLP 
Odbor legislatívno-právny 
andrea.masiarova@sazp.sk
0906 314009
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Marián Měrka
odborný zamestnanec na GIS 
Odbor starostlivosti o mestské a vidiecke životné prostredie, Oddelenie starostlivosti o mestské životné prostredie 
marian.merka@sazp.sk
041 5070922
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Tomáš Mičík Bc.
špecialista na PC siete 
Odbor starostlivosti o mestské a vidiecke životné prostredie, Oddelenie starostlivosti o mestské životné prostredie 
tomas.micik@sazp.sk
041 5070924
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Eva Mihová RNDr.
špecialista na env. výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania, sekretariát Zeleného vzdelávacieho fondu 
eva.mihova@sazp.sk
048 4374185
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Janka Michalová Ing.
špecialista personálnej administratívy 
Odbor personalistiky 
janka.michalova@sazp.sk
048 4374 115
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Odbor personalistiky 
Daša Mikulášová Bc.
systémový administrátor 
Odbor prevádzky IT 
dasa.mikulasova@sazp.sk
048 4374139, 0905 293437
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia informatiky 
Barbora Mistríková Mgr.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Oddelenie env. výchovy a vzdelávania 
barbora.mistrikova@sazp.sk
048 4374195
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Pavol Miškovič Mgr.
vedúci odboru 
Odbor prevádzky a správy majetku 
pavol.miskovic@sazp.sk
048 4374168, 0907 824268
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky 
Vladimír Mitrik PhDr. Ing.
vedúci ORIP odpadov a env.záťaží 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a env. záťaží 
vladimir.mitrik@sazp.sk
0906 314022
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Peter Mrázik Ing. PhD.
manažér kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
peter.mrazik@sazp.sk
0906 314118
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Tomáš Mrázik Mgr.
manažér kontroly VO 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
tomas.mrazik@sazp.sk
0906 314002
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Andrea Mrenicová Ing.
špecialista manažérskych systémov 
andrea.mrenicova@sazp.sk
048 4374295, 0908 925330
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Andrea Murínová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
andrea.murinova@sazp.sk
048 4374253, 0908 921685
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia fondov EÚ 
Alica Nagyová Bc.
výkonný asistent GR 
Kancelária GR 
alica.nagyova@sazp.sk
048 4374111, 0918 898050
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Kancelária generálneho riaditeľa 
Ivana Novikmecová Ing.
špecialista – environmentálna bezpečnosť 
Odbor analýz, hodnotenia ŽP a environmentálnych služieb, Oddelenie analýz a hodnotenia životného prostredia 
ivana.novikmecova@sazp.sk
048 4374151, 0907 850130
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Andrea Očenášová Mgr.
finančný manažér projektov 
Odbor ekonomiky 
andrea.ocenasova@sazp.sk
048 4374125
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky 
Katarína Okoličányová PhDr. PhD.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
katarina.okolicanyova@sazp.sk
0906 314028, 0915 576290
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Lucia Olejová
ekonomický zamestnanec v pokladni 
Odbor ekonomiky 
lucia.olejova@sazp.sk
048 4374123
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky