Vyhľadávanie zamestnancov

Počet: 50 z 253
Richard Müller RNDr., PhD.
generálny riaditeľ SAŽP 
richard.muller@sazp.sk
048 4374111
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Andrea Murínová Ing.
projektový manažér, poverená zastupovaním vedúceho odboru riadenia implementácie národných projektov 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
andrea.murinova@sazp.sk
048 4374253, 0908 921685
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia fondov EÚ  
Rudolf Navrátil Ing.
analytik, SW architekt 
Odbor informačných systémov 
rudolf.navratil@sazp.sk
048 4374142, 0918 878086
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Ivana Novikmecová Ing.
špecialista – environmentálna bezpečnosť 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
ivana.novikmecova@sazp.sk
048 4374151, 0907 850130
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Andrea Očenášová Mgr.
finančný manažér projektov 
Odbor ekonomiky 
andrea.ocenasova@sazp.sk
048 4374125
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Monika Offertálerová Ing.
Koordinátor HA 3 junior 
Odbor národných projektov, Oddelenie národných projektov 1 
monika.offertalerova@sazp.sk
048 4374174
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Katarína Okoličányová PhDr. PhD.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
katarina.okolicanyova@sazp.sk
0906 314028, 0915 576290
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Lucia Olejová
ekonomický zamestnanec v pokladni 
Odbor ekonomiky 
lucia.olejova@sazp.sk
048 4374123
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky  
Jaroslav Onufer Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
jaroslav.onufer@sazp.sk
0906 314149, 0905 887110
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Tomáš Orfánus RNDr., PhD.
riaditeľ sekcie environmentalistiky 
tomas.orfanus@sazp.sk
048 4374172, 0917 425029
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Ľuboslav Oško RNDr.
projektový manažér 
Odbor národných projektov 
luboslav.osko@sazp.sk
048 4374263, 0904 700370
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Zuzana Oterová Ing.
finančný manažér projektov 
Odbor ekonomiky 
zuzana.oterova@sazp.sk
048 4374121
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Patrik Pachinger Ing.
špecialista na ochranu a tvorbu ŽP 
Odbor starostlivosti o vidiecke životné prostredie 
patrik.pachinger@sazp.sk
048 4374173
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Katarína Paluchová Ing.
vedúca odboru environmentálnych služieb 
Odbor environmentálnych služieb 
katarina.paluchova@sazp.sk
048 4374287, 0905 835821
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Norbert Paluska
údržbár 
Odbor prevádzky a správy majetku 
norbert.paluska@sazp.sk
035 7896055
Kolárovská 55, Zemianska Olča, 946 14
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Zuzana Pániková Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
zuzana.panikova@sazp.sk
0906 314165, 0918 835862
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Veronika Páričková Mgr.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, Oddelenie env. výchovy a vzdelávania 
veronika.parickova@sazp.sk
048 4374196
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Adriána Pašeková Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody 
adriana.pasekova@sazp.sk
0906 314173, 0907 780952
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Erik Páv
vodič, údržbár autoparku 
Odbor prevádzky a správy majetku 
erik.pav@sazp.sk
048 4374181, 0915 576298
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Ľubomír Pavlík
informátor 
Odbor prevádzky a správy majetku 
lubomir.pavlik@sazp.sk
048 4135211, 0908 919523
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Andrej Pecha Mgr.
kontrolór EŠIF 
Odbor kontroly EŠIF 
andrej.pecha@sazp.sk
0906 314153, 0917 535909
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Katarína Petrášová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
katarina.petrasova@sazp.sk
0906 314015
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Michaela Pikulíková Mgr.
manažér pre administráciu a archiváciu projektov 
Odbor podpory riadenia a publicity, Sekretariát 
michaela.pikulikova@sazp.sk
0906 314157, 0908 793442
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Vanda Plešková Borbélyová MBA
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody 
vanda.pleskova@sazp.sk
0906 314026
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Barbara Porubčanová Mgr., PhD.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
barbara.porubcanova@sazp.sk
0906 314007
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Radoslav Považan RNDr. PhD.
špecialista na výhľadové inf. a scenáre ŽP 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
radoslav.povazan@sazp.sk
048 4374147, 0908 901970
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Marian Povolný Ing.
vedúci odboru 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
marian.povolny@sazp.sk
0906 314122, 0915 749660
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Katarína Prymusová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
katarina.prymusova@sazp.sk
0906 314160
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Michaela Pšenáková Mgr.
hovorca a event manažér 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, Oddelenie komunikácie a osvety 
michaela.psenakova@sazp.sk
048 4374280, 0915 791570
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Zuzana Rainet Mgr. MBA
manažér pre informovanie a komunikáciu 
Odbor podpory riadenia a publicity, Oddelenie pre informovanie a komunikáciu 
zuzana.rainet@sazp.sk
0906 314031
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Jana Rajnohová Mgr.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, Oddelenie env. výchovy a vzdelávania 
jana.rajnohova@sazp.sk
048 4374196
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
ZEZ Regetovka Recepcia
 
ZEZ 
sevbjrec@sazp.sk
Regetovka, Regetovka, 086 35
Martina Ridzoňová Mgr.
špecialista na vizuál 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, Oddelenie komunikácie a osvety 
martina.ridzonova@sazp.sk
048 4374283
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Zuzana Richterová Mgr.
špecialista na VO a zmluvy 
Odbor verejného obstarávania 
zuzana.richterova@sazp.sk
048 4374182
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Robert Robenek Ing.
špecialista na manažment krajiny 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie starostlivosti o mestské ŽP 
robert.robenek@sazp.sk
041 5070923
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Marek Rohoň Ing.
mzdový účtovník 
Odbor personalistiky 
marek.rohon@sazp.sk
048 4374135
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Jozef Rokošný Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
jozef.rokosny@sazp.sk
0906 314128, 0908 741137
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Miroslav Rolko Ing.
analytik, programátor 
Odbor informačných systémov 
miroslav.rolko@sazp.sk
048 4374133
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Žaneta Rosová Ing.
vedúci odboru metodiky a monitorovania 
Odbor metodiky a monitorovania 
zaneta.rosova@sazp.sk
0906 314164, 0905 887219
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Janka Rýsová Ing.
kontrolór 
Odbor kontroly 
janka.rysova@sazp.sk
048 4374116
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Odbor kontroly  
Tomáš Sanitra Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy 
tomas.sanitra@sazp.sk
0906 314019, 0918 923772
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Lucia Sanitrová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
lucia.sanitrova@sazp.sk
0906 314131
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Andrea Saxová Ing.
špecialista EIA/SEA 
Odbor environmentálnych služieb 
andrea.saxova@sazp.sk
048 4374163, 0915 595041
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Priska Sedlačeková PhDr.
Referent pre verejné obstarávanie a zmluvy 
Odbor verejného obstarávania 
priska.sedlacekova@sazp.sk
048 4374182, 0907 850100
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Martin Sepeši Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
martin.sepesi@sazp.sk
0906 314126
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Milan Schmidt Ing., PhD.
databázový špecialista 
Odbor informačných systémov 
milan.schmidt@sazp.sk
048 4374141, 0915 595208
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Martin Siman Mgr.
špecialista na environmentálne programy 
Odbor starostlivosti o vidiecke životné prostredie 
martin.siman@sazp.sk
048 4374 176
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
František Siska Ing.
špecialista EZ 
Odbor environmentálnych služieb 
frantisek.siska@sazp.sk
048 4374 165
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Miloš Skladaný Bc.
referent autodopravy 
Odbor prevádzky a správy majetku 
milos.skladany@sazp.sk
048 4374186, 0905 558659
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Marta Slámková Ing.
vedúca oddelenia starostlivosti o mestské životné prostredie 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie starostlivosti o mestské ŽP 
marta.slamkova@sazp.sk
041 5070912, 0905 968136
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky