Vyhľadávanie zamestnancov

Počet: 50 z 233
Jaroslav Onufer Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
jaroslav.onufer@sazp.sk
0906 314149, 0905 887110
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Zuzana Oterová Ing.
finančný manažér projektov 
Odbor ekonomiky 
zuzana.oterova@sazp.sk
048 4374121
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky 
Matej Ovčiarka Ing.
generálny riaditeľ SAŽP 
matej.ovciarka@sazp.sk
048 4374 111
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Erich Pacola Ing.PhD.
analytik, SW architekt 
Odbor informačných systémov 
erich.pacola@sazp.sk
048 4374142, 0915 595207
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky 
Patrik Pachinger Ing.
špecialista na ochranu a tvorbu ŽP 
Odbor starostlivosti o mestské a vidiecke životné prostredie, Oddelenie starostlivosti o vidiecke životné prostredie 
patrik.pachinger@sazp.sk
048 4374173
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Janka Pálková PaedDr. PhD.
vedúca odboru env. výchovy, vzdelávania a osvety 
Odbor env. výchovy, vzdelávania a osvety 
janka.palkova@sazp.sk
048 4374197, 0905 314429
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Katarína Paluchová Ing.
vedúci oddelenia environmentálnych služieb 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie environmentálnych služieb 
katarina.paluchova@sazp.sk
048 4374287, 0905 835821
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Zuzana Pániková Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
zuzana.panikova@sazp.sk
0906 314165, 0918 835862
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Adriána Pašeková
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody 
adriana.pasekova@sazp.sk
0906 314173, 0907 780952
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Erik Páv
vodič, údržbár autoparku 
Odbor prevádzky a správy majetku 
erik.pav@sazp.sk
048 4374186, 0915 576298
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia ekonomiky a prevádzky 
Ľubomír Pavlík
informátor 
Odbor prevádzky a správy majetku 
lubomir.pavlik@sazp.sk
048 4135211, 0908 919523
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky 
Andrej Pecha Mgr.
kontrolór EŠIF 
Odbor kontroly EŠIF 
andrej.pecha@sazp.sk
0906 314153, 0917 535909
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Katarína Petrášová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
katarina.petrasova@sazp.sk
0906 314015
Karloveská 2, Bratislava 1, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Barbara Porubčanová Mgr., PhD.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
barbara.porubcanova@sazp.sk
0906 314007
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Radoslav Považan RNDr. PhD.
špecialista na výhľadové inf. a scenáre ŽP 
Oddelenie analýz a hodnotenia ŽP 
radoslav.povazan@sazp.sk
048 4374147, 0908 901970
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Marian Povolný Ing.
vedúci odboru 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
marian.povolny@sazp.sk
0906 314122, 0915 749660
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Michaela Pšenáková Mgr.
hovorca a event manažér 
oddelenie komunikácie a osvety 
michaela.psenakova@sazp.sk
048 4374284, 0915 791570
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Zuzana Rainet Mgr. MBA
manažér pre informovanie a komunikáciu 
Odbor podporných činností, Oddelenie pre informovanie a komunikáciu 
zuzana.rainet@sazp.sk
0906 314031
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
ZEZ Regetovka Recepcia
 
ZEZ 
sevbjrec@sazp.sk
Regetovka, Regetovka, 086 35
Katarína Reťkovská Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
katarina.retkovska@sazp.sk
0906 314174, 0918 923775
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Martina Ridzoňová Mgr.
špecialista na vizuál 
oddelenie komunikácie a osvety 
martina.ridzonova@sazp.sk
048 4374283
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Robert Robenek Ing.
špecialista na manažment krajiny 
Odbor starostlivosti o mestské a vidiecke životné prostredie, Oddelenie starostlivosti o mestské životné prostredie 
robert.robenek@sazp.sk
041 5070923
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Jozef Rokošný Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
jozef.rokosny@sazp.sk
0906 314128, 0908 741137
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Miroslav Rolko Ing.
analytik, programátor 
Odbor informačných systémov 
miroslav.rolko@sazp.sk
048 4374133
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia informatiky 
Žaneta Rosová Ing.
vedúci odboru metodiky a monitorovania 
Odbor metodiky a monitorovania 
zaneta.rosova@sazp.sk
0906 314164, 0905 887219
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Stanislav Ružička Ing.
vedúci odboru 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy 
stanislav.ruzicka@sazp.sk
0906 314166, 0905 887177
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Janka Rýsová Ing.
kontrolór 
Odbor kontroly 
janka.rysova@sazp.sk
048 4374116
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Odbor kontroly 
Tomáš Sanitra Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy 
tomas.sanitra@sazp.sk
0906 314188, 0918 923772
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Andrea Saxová Ing.
špecialista EIA/SEA 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie environmentálnych služieb 
andrea.saxova@sazp.sk
048 4374163
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Priska Sedlačeková PhDr.
Referent pre verejné obstarávanie a zmluvy 
Odbor verejného obstarávania 
priska.sedlacekova@sazp.sk
048 4374182, 0907 850100
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Martin Sepeši Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
martin.sepesi@sazp.sk
0906 314126
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Milan Schmidt Ing., PhD.
databázový špecialista 
Odbor informačných systémov 
milan.schmidt@sazp.sk
048 4374141, 0915 595208
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky 
Martin Siman Mgr.
špecialista na environmentálne programy 
Odbor starostlivosti o mestské a vidiecke životné prostredie, Oddelenie starostlivosti o vidiecke životné prostredie 
martin.siman@sazp.sk
048 4374 176
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
František Siska Ing.
špecialista EZ 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie environmentálnych služieb 
frantisek.siska@sazp.sk
048 4374 165
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Miloš Skladaný Bc.
referent autodopravy 
Odbor prevádzky a správy majetku 
milos.skladany@sazp.sk
048 4374186, 0905 558659
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky 
Peter Sládkovič Mgr.
právnik 
Odbor legislatívno-právny 
peter.sladkovic@sazp.sk
0906 314185
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Marta Slámková Ing.
vedúci oddelenia starostlivosti o mestské životné prostredie 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie starostlivosti o mestské životné prostredie 
marta.slamkova@sazp.sk
041 5070912, 0905 968136
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Daniela Slančíková DiS
finančný manažér projektov 
Odbor ekonomiky 
daniela.slancikova@sazp.sk
048 4374125
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky 
Marcela Sláviková Ing.
špecialista na regionálny rozvoj 
Odbor starostlivosti o mestské a vidiecke životné prostredie, Oddelenie starostlivosti o mestské životné prostredie 
marcela.slavikova@sazp.sk
041 5070914
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Martin Slivka Mgr.
špecialista IT 
Odbor prevádzky IT 
martin.slivka@sazp.sk
048 4374134
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia informatiky 
Mikuláš Slota Mgr.
manažér kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
mikulas.slota@sazp.sk
0906 314023
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Petra Straková Mgr.
asistentka riaditeľa SFEÚ 
petra.strakova@sazp.sk
0906 314012, 0917 859596
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Róbert Suchý Ing.arch.
kontrolór EŠIF 
Odbor kontroly EŠIF 
robert.suchy@sazp.sk
0906 314172
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Miroslav Svrček Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
miroslav.svrcek@sazp.sk
0906 314115, 0918 835771
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Mária Šabíková Ing.arch.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
maria.sabikova@sazp.sk
0906 314121, 0907 850133
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Lucia Šávoltová Mgr.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
sekretariát Zeleného vzdelávacieho fondu 
lucia.savoltova@sazp.sk
048 4374177, 0908 919522
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Zuzana Šebelová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
zuzana.sebelova@sazp.sk
0906 314136
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Andrej Šijak Mgr.
špecialista na projekty a vzdelávanie 
Oddelenie env. výchovy a vzdelávania 
andrej.sijak@sazp.sk
048 4374 195, 0915 576292
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Katarína Škantárová Ing.
špecialista - prírodné zdroje a environmentálne riziká 
Odbor analýz, hodnotenia ŽP a environmentálnych služieb, Oddelenie analýz a hodnotenia životného prostredia 
katarina.skantarova@sazp.sk
048 4374153
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Jana Školnová Ing.
kontrolór EŠIF 
Odbor kontroly EŠIF 
jana.skolnova@sazp.sk
0906 314156
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ