Vyhľadávanie zamestnancov

Počet: 50 z 253
Vladimír Mitrik PhDr. Ing.
vedúci ORIP odpadov a env.záťaží 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a env. záťaží 
vladimir.mitrik@sazp.sk
0906 314022
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Veronika Miturová Mgr.
projektový manažér 
Odbor legislatívno-právny 
veronika.miturova@sazp.sk
0906 314184
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Mária Mojžišová Ing.
špecialista na projekty a manažment krajiny 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie starostlivosti o vidiecke životné prostredie 
maria.mojzisova@sazp.sk
048 4374176, 0907 931484
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Miroslav Mokrý Mgr.
špecialista - priemysel a ekonomické nástroje 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie analýz a hodnotenia životného prostredia 
miroslav.mokry@sazp.sk
048 4374151
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Antónia Môciková Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
antonia.mocikova@sazp.sk
0906 314114
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Peter Mrázik Ing. PhD.
manažér kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
peter.mrazik@sazp.sk
0906 314118
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Tomáš Mrázik Mgr.
manažér kontroly VO 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
tomas.mrazik@sazp.sk
0906 314002
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Andrea Mrenicová Ing.
špecialista manažérskych systémov 
andrea.mrenicova@sazp.sk
048 4374295, 0908 925330
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Richard Müller RNDr., PhD.
generálny riaditeľ SAŽP 
richard.muller@sazp.sk
048 4374111, 0908 743618
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Andrea Murínová Ing.
projektový manažér, poverená zastupovaním vedúceho odboru riadenia implementácie národných projektov 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
andrea.murinova@sazp.sk
048 4374253, 0908 921685
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia fondov EÚ  
Ivana Novikmecová Ing.
špecialista – environmentálna bezpečnosť 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie analýz a hodnotenia životného prostredia 
ivana.novikmecova@sazp.sk
048 4374151, 0907 850130
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Andrea Očenášová Mgr.
finančný manažér projektov 
Odbor ekonomiky 
andrea.ocenasova@sazp.sk
048 4374125
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Katarína Okoličányová PhDr. PhD.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
katarina.okolicanyova@sazp.sk
0906 314028, 0915 576290
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Lucia Olejová
ekonomický zamestnanec v pokladni 
Odbor ekonomiky 
lucia.olejova@sazp.sk
048 4374123
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky  
Jaroslav Onufer Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
jaroslav.onufer@sazp.sk
0906 314149, 0905 887110
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Tomáš Orfánus RNDr., PhD.
riaditeľ SERP 
tomas.orfanus@sazp.sk
048 4374172
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Ľuboslav Oško RNDr.
projektový manažér 
Odbor národných projektov 
luboslav.osko@sazp.sk
048 4374263, 0904 700370
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Zuzana Oterová Ing.
finančný manažér projektov 
Odbor ekonomiky 
zuzana.oterova@sazp.sk
048 4374121
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Patrik Pachinger Ing.
špecialista na ochranu a tvorbu ŽP 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie starostlivosti o vidiecke životné prostredie 
patrik.pachinger@sazp.sk
048 4374173
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Katarína Paluchová Ing.
vedúca oddelenia environmentálnych služieb 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie environmentálnych služieb 
katarina.paluchova@sazp.sk
048 4374287, 0905 835821
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Norbert Paluska
údržbár 
Odbor prevádzky a správy majetku 
norbert.paluska@sazp.sk
035 7896055
Kolárovská 55, Zemianska Olča, 946 14
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Zuzana Pániková Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
zuzana.panikova@sazp.sk
0906 314165, 0918 835862
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Adriána Pašeková Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody 
adriana.pasekova@sazp.sk
0906 314173, 0907 780952
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Erik Páv
vodič, údržbár autoparku 
Odbor prevádzky a správy majetku 
erik.pav@sazp.sk
048 4374181, 0915 576298
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Ľubomír Pavlík
informátor 
Odbor prevádzky a správy majetku 
lubomir.pavlik@sazp.sk
048 4135211, 0908 919523
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Andrej Pecha Mgr.
kontrolór EŠIF 
Odbor kontroly EŠIF 
andrej.pecha@sazp.sk
0906 314153, 0917 535909
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Katarína Petrášová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
katarina.petrasova@sazp.sk
0906 314015
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Michaela Pikulíková Mgr.
manažér pre administráciu a archiváciu projektov 
Odbor podpory riadenia a publicity, Sekretariát 
michaela.pikulikova@sazp.sk
0906 314157, 0908 793442
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Vanda Plešková Borbélyová MBA
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody 
vanda.pleskova@sazp.sk
0906 314026
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Jarmila Podobová Ing.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, Oddelenie env. výchovy a vzdelávania 
jarmila.podobova@sazp.sk
048 4374169
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Barbara Porubčanová Mgr., PhD.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
barbara.porubcanova@sazp.sk
0906 314007
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Radoslav Považan RNDr. PhD.
špecialista na výhľadové inf. a scenáre ŽP 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie analýz a hodnotenia životného prostredia 
radoslav.povazan@sazp.sk
048 4374147, 0908 901970
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Marian Povolný Ing.
vedúci odboru 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
marian.povolny@sazp.sk
0906 314122, 0915 749660
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Michaela Pšenáková Mgr.
hovorca a event manažér 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, Oddelenie komunikácie a osvety 
michaela.psenakova@sazp.sk
048 4374280, 0915 791570
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Zuzana Rainet Mgr. MBA
manažér pre informovanie a komunikáciu 
Odbor podpory riadenia a publicity, Oddelenie pre informovanie a komunikáciu 
zuzana.rainet@sazp.sk
0906 314031
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
ZEZ Regetovka Recepcia
 
ZEZ 
sevbjrec@sazp.sk
Regetovka, Regetovka, 086 35
Martina Ridzoňová Mgr.
špecialista na vizuál 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, Oddelenie komunikácie a osvety 
martina.ridzonova@sazp.sk
048 4374283
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Robert Robenek Ing.
špecialista na manažment krajiny 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie starostlivosti o mestské životné prostredie 
robert.robenek@sazp.sk
041 5070923
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Jozef Rokošný Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
jozef.rokosny@sazp.sk
0906 314128, 0908 741137
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Miroslav Rolko Ing.
analytik, programátor 
Odbor informačných systémov 
miroslav.rolko@sazp.sk
048 4374133
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Žaneta Rosová Ing.
vedúci odboru metodiky a monitorovania 
Odbor metodiky a monitorovania 
zaneta.rosova@sazp.sk
0906 314164, 0905 887219
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Janka Rýsová Ing.
kontrolór 
Odbor kontroly 
janka.rysova@sazp.sk
048 4374116
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Odbor kontroly  
Tomáš Sanitra Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy 
tomas.sanitra@sazp.sk
0906 314019, 0918 923772
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Lucia Sanitrová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
lucia.sanitrova@sazp.sk
0906 314131
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Andrea Saxová Ing.
špecialista EIA/SEA 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie environmentálnych služieb 
andrea.saxova@sazp.sk
048 4374163, 0915 595041
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Priska Sedlačeková PhDr.
Referent pre verejné obstarávanie a zmluvy 
Odbor verejného obstarávania 
priska.sedlacekova@sazp.sk
048 4374182, 0907 850100
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Martin Sepeši Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
martin.sepesi@sazp.sk
0906 314126
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Milan Schmidt Ing., PhD.
databázový špecialista 
Odbor informačných systémov 
milan.schmidt@sazp.sk
048 4374141, 0915 595208
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Martin Siman Mgr.
špecialista na environmentálne programy 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie starostlivosti o vidiecke životné prostredie 
martin.siman@sazp.sk
048 4374 176
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
František Siska Ing.
špecialista EZ 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie environmentálnych služieb 
frantisek.siska@sazp.sk
048 4374 165
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90