Vyhľadávanie zamestnancov

Počet: 33 z 233
Jaroslav Šlosárik Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
jaroslav.slosarik@sazp.sk
0906 314142, 0905 667824
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Dana Štěpánková Mgr.
projektový manažér 
odbor národných projektov 
dana.stepankova@sazp.sk
048 4374126
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Slávka Štroffeková Ing.
špecialista – energetika 
Odbor analýz, hodnotenia ŽP a environmentálnych služieb, Oddelenie analýz a hodnotenia životného prostredia 
slavka.stroffekova@sazp.sk
048 4374119
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Ingrid Šuhajdová Ing.
špecialista na VO a zmluvy 
Odbor verejného obstarávania 
ingrid.suhajdova@sazp.sk
048 4374182, 0907 850139
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky 
Marian Šuran
referent pre autodopravu a správu majetku 
Odbor prevádzky a správy majetku 
marian.suran@sazp.sk
02 32131624, 0908 925328
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Sekcia ekonomiky a prevádzky 
Andrej Švec Ing.
riaditeľ sekcie environmentalistiky a riadenia projektov 
andrej.svec@sazp.sk
048 4374172, 0917 453327
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Jana Teremová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
jana.teremova@sazp.sk
048 4374 257, 0915 595042
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia fondov EÚ 
Zuzana Tóthová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
zuzana.tothova@sazp.sk
0906 314144, 0905 943896
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Eva Uhorščáková Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
eva.uhorscakova@sazp.sk
0906 314150
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Peter Ujváry Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
peter.ujvary@sazp.sk
0906 314018, 0905 943884
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Viera Urdová Ing.
vedúca odboru 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
viera.urdova@sazp.sk
048 4374251, 0907 858705
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia fondov EÚ 
Beata Vaculčíková Ing.
špecialista na mestské ŽP 
Odbor starostlivosti o mestské a vidiecke životné prostredie, Oddelenie starostlivosti o mestské životné prostredie 
beata.vaculcikova@sazp.sk
41 5070914
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Lucia Vačoková Ing.
vedúci odboru starostlivosti o mestské a vidiecke životné prostredie 
Odbor starostlivosti o mestské a vidiecke životné prostredie, Oddelenie starostlivosti o vidiecke životné prostredie 
lucia.vacokova@sazp.sk
048 4374281
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Vladimír Valent Ing.
Sieťový administrátor 
Odbor prevádzky IT 
vlado.valent@sazp.sk
048 4374 234, 0915 595210
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky 
Ján Valko Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody 
jan.valko@sazp.sk
0906 314154, 0905 944481
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Miroslava Valuchová
špecialista na geoekológiu 
Odbor starostlivosti o mestské a vidiecke životné prostredie, Oddelenie starostlivosti o vidiecke životné prostredie 
miroslava.valuchova@sazp.sk
048 4374176
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia ekonomiky a riadenia projektov 
Richard Varga Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
richard.varga@sazp.sk
0906 314113, 0905 669212
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Jozef Vengrin Ing.
špecialista PZPH 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie environmentálnych služieb 
jozef.vengrin@sazp.sk
048 4374166
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Ľubomír Viglaš Ing.
vedúci odboru kontroly EŠIF 
Odbor kontroly EŠIF 
lubomir.viglas@sazp.sk
0906 314143, 0917 510 271
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Eva Viglašská
asistent riaditeľa sekcie environmentalistiky a riadenia projektov 
eva.viglasska@sazp.sk
048 4374171, 0915 595183
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekretariát riaditeľa Sekcie environmentalistiky a riadenia projektov 
Radoslav Virgovič Ing.
špecialista – ovzdušie a zmena klímy 
Odbor analýz, hodnotenia ŽP a environmentálnych služieb, Oddelenie analýz a hodnotenia životného prostredia 
radoslav.virgovic@sazp.sk
048 4374 178
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Michal Vislocký Ing.
manažér ITMS 
Odbor metodiky a monitorovania 
michal.vislocky@sazp.sk
0906 314169
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Vladimír Vlček
špecialista na tvorbu web stránok 
Odbor informačných systémov 
vladimir.vlcek@sazp.sk
048 4374255
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky 
Michal Volf Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
michal.volf@sazp.sk
0906 314141
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Daniel Vrbjar Ing.
programátor enviro IS 
Odbor informačných systémov 
daniel.vrbjar@sazp.sk
0905 437904
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky 
Hana Záhoráková Mgr.
špecialista na dobrovoľné environmentálne schémy 
Odbor environmentálneho manažérstva a BD 
hana.zahorakova@sazp.sk
02 32131619
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Jarmila Zajacová Ing.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Oddelenie env. výchovy a vzdelávania 
jarmila.zajacova@sazp.sk
048 4374169
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Ivan Zálesňák Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
ivan.zalesnak@sazp.sk
0906 314127
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Mária Zaušková Ing.
špecialista na projekty a manažment krajiny 
Odbor starostlivosti o mestské a vidiecke životné prostredie, Oddelenie starostlivosti o vidiecke životné prostredie 
maria.zauskova@sazp.sk
048 4374176, 0907 931484
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Ľubica Zaušková Doc. Ing. PhD.
špecialista na hodnotenie krajiny 
Odbor starostlivosti o mestské a vidiecke životné prostredie, Oddelenie starostlivosti o vidiecke životné prostredie 
lubica.zauskova@sazp.sk
048 4374174
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Miroslav Závodský Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
miroslav.zavodsky@sazp.sk
0906 314124, 0905 942980
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ 
Ľudmila Zemanová Ing.
geoinformatik 
Odbor informačných systémov 
ludmila.zemanova@sazp.sk
048 4374146
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky 
Jozef Zomborský Mgr.
analytik, programátor 
Odbor informačných systémov 
jozef.zomborsky@sazp.sk
048 4374144
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky