Vyhľadávanie zamestnancov

Počet: 42 z 242
Róbert Suchý Ing.arch.
kontrolór EŠIF 
Odbor kontroly EŠIF 
robert.suchy@sazp.sk
0906 314172
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Adriana Svitaňová Krajčiová Ing.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, Oddelenie env. výchovy a vzdelávania 
adriana.svitanova@sazp.sk
048 4374177
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Miroslav Svrček Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
miroslav.svrcek@sazp.sk
0906 314115, 0918 835771
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Mária Šabíková Ing.arch.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
maria.sabikova@sazp.sk
0906 314121, 0907 850133
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Lucia Šávoltová Mgr.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, Sekretariát Zeleného vzdelávacieho fondu 
lucia.savoltova@sazp.sk
048 4374177, 0908 919522
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Zuzana Šebelová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
zuzana.sebelova@sazp.sk
0906 314136
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Andrej Šijak Mgr.
špecialista na projekty a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, Oddelenie env. výchovy a vzdelávania 
andrej.sijak@sazp.sk
048 4374 195, 0915 576292
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Katarína Škantárová Ing.
špecialista - prírodné zdroje a environmentálne riziká 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie analýz a hodnotenia životného prostredia 
katarina.skantarova@sazp.sk
048 4374153
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Jana Školnová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
jana.skolnova@sazp.sk
0906 314156
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Jaroslav Šlosárik Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
jaroslav.slosarik@sazp.sk
0906 314142, 0905 667824
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Martin Štefanovič Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy 
martin.stefanovic@sazp.sk
0906 314154
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Dana Štěpánková Mgr.
projektový manažér 
odbor národných projektov 
dana.stepankova@sazp.sk
048 4374126
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Slávka Štroffeková Ing.
špecialista – energetika 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie analýz a hodnotenia životného prostredia 
slavka.stroffekova@sazp.sk
048 4374119
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Ingrid Šuhajdová Ing.
špecialista na VO a zmluvy 
Odbor verejného obstarávania 
ingrid.suhajdova@sazp.sk
048 4374182, 0907 850139
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Marian Šuran
referent pre autodopravu a správu majetku 
Odbor prevádzky a správy majetku 
marian.suran@sazp.sk
02 32131624, 0908 925328
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Jana Teremová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
jana.teremova@sazp.sk
048 4374 257, 0915 595042
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia fondov EÚ  
Katarína Tomašovicová Čechová PhDr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody 
katarina.tomasovicova@sazp.sk
0906 314117
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Zuzana Tóthová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
zuzana.tothova@sazp.sk
0906 314144, 0905 943896
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Eva Uhorščáková Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
eva.uhorscakova@sazp.sk
0906 314150
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Peter Ujváry Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
peter.ujvary@sazp.sk
0906 314018, 0905 943884
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Viera Urdová Ing.
vedúca odboru 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
viera.urdova@sazp.sk
048 4374251, 0907 858705
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia fondov EÚ  
Beata Vaculčíková Ing.
špecialista na mestské ŽP 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie starostlivosti o mestské životné prostredie 
beata.vaculcikova@sazp.sk
41 5070914
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Vladimír Valent Ing.
Sieťový administrátor 
Odbor prevádzky IT 
vlado.valent@sazp.sk
048 4374 234, 0915 595210
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Miroslava Valuchová
špecialista na geoekológiu 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie starostlivosti o vidiecke životné prostredie 
miroslava.valuchova@sazp.sk
048 4374176
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia ekonomiky a riadenia projektov  
Richard Varga Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
richard.varga@sazp.sk
0906 314113, 0905 669212
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Nikoleta Vargová
asistentka riaditeľa SFEÚ 
Sekretariát R-SFEÚ 
nikoleta.vargova@sazp.sk
0906 314012, 0917 859596
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Jozef Vengrin Ing.
špecialista PZPH 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie environmentálnych služieb 
jozef.vengrin@sazp.sk
048 4374166
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Ľubomír Viglaš Ing.
vedúci odboru kontroly EŠIF 
Odbor kontroly EŠIF 
lubomir.viglas@sazp.sk
0906 314143, 0917 510 271
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Eva Viglašská
asistent riaditeľa sekcie environmentalistiky a riadenia projektov 
eva.viglasska@sazp.sk
048 4374171, 0915 595183
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekretariát riaditeľa Sekcie environmentalistiky a riadenia projektov  
Radoslav Virgovič Ing.
špecialista – ovzdušie a zmena klímy 
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru, Oddelenie analýz a hodnotenia životného prostredia 
radoslav.virgovic@sazp.sk
048 4374 178
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Michal Vislocký Ing.
manažér ITMS 
Odbor metodiky a monitorovania 
michal.vislocky@sazp.sk
0906 314169
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Vladimír Vlček
špecialista na tvorbu web stránok 
Odbor informačných systémov 
vladimir.vlcek@sazp.sk
048 4374255
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Michal Volf Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
michal.volf@sazp.sk
0906 314141
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Daniel Vrbjar Ing.
programátor enviro IS 
Odbor informačných systémov 
daniel.vrbjar@sazp.sk
0905 437904
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Jarmila Zajacová Ing.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, Oddelenie env. výchovy a vzdelávania 
jarmila.zajacova@sazp.sk
048 4374169
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Miriam Zajíčková Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody 
miriam.zajickova@sazp.sk
0906 314188
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ivan Zálesňák Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
ivan.zalesnak@sazp.sk
0906 314127
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Andrea Zatlukalová Ing.
projektový manažér na OLP 
Odbor legislatívno-právny 
andrea.zatlukalova@sazp.sk
0906 314009
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Miroslav Závodský Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
miroslav.zavodsky@sazp.sk
0906 314124, 0905 942980
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ľudmila Zemanová Ing.
geoinformatik 
Odbor informačných systémov 
ludmila.zemanova@sazp.sk
048 4374146
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Pavol Zemek Mgr.
projektový manažér 
Odbor národných projektov 
pavol.zemek@sazp.sk
048 4374290
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Jozef Zomborský Mgr.
analytik, programátor 
Odbor informačných systémov 
jozef.zomborsky@sazp.sk
048 4374144
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky