Vyhľadávanie zamestnancov

Počet: 50 z 253
Daniela Slančíková DiS
projektový manažér 
Odbor národných projektov 
daniela.slancikova@sazp.sk
048 4374126
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Marcela Sláviková Ing.
špecialista na regionálny rozvoj 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie env. strategického plánovania a ekol. sietí 
marcela.slavikova@sazp.sk
041 5070914
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Martin Slivka Mgr.
špecialista IT 
Odbor prevádzky IT 
martin.slivka@sazp.sk
048 4374134
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Oľga Slobodníková RNDr., PhD.
vedúca odboru starostlivosti o sídla, regióny a krajinu 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie starostlivosti o mestské ŽP 
olga.slobodnikova@sazp.sk
048 4374281, 0908 901960
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Mikuláš Slota Mgr.
manažér kontroly verejného obstarávania 
Odbor kontroly verejného obstarávania 
mikulas.slota@sazp.sk
0906 314023
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Petra Straková Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody 
petra.strakova@sazp.sk
0906 314145
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Róbert Suchý Ing.arch.
kontrolór EŠIF 
Odbor kontroly EŠIF 
robert.suchy@sazp.sk
0906 314172
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Adriana Svitaňová Krajčiová Ing.
špecialista na vzdelávanie v oblasti ŽP 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, Oddelenie env. výchovy a vzdelávania 
adriana.svitanova@sazp.sk
048 4374177
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Miroslav Svrček Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
miroslav.svrcek@sazp.sk
0906 314115, 0918 835771
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Lilla Szabóová Mgr.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, Oddelenie env. výchovy a vzdelávania 
lilla.szaboova@sazp.sk
035 7896055, 0915 576296
Kolárovská 55, Zemianska Olča, 946 14
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Mária Šabíková Ing.arch.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
maria.sabikova@sazp.sk
0906 314121, 0907 850133
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Lucia Šávoltová Mgr.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, Sekretariát Zeleného vzdelávacieho fondu 
lucia.savoltova@sazp.sk
048 4374177, 0908 919522
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Zuzana Šebelová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
zuzana.sebelova@sazp.sk
0906 314136
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Andrej Šijak Mgr.
špecialista na projekty a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, Oddelenie env. výchovy a vzdelávania 
andrej.sijak@sazp.sk
048 4374 195, 0915 576292
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Jana Šimonovičová RNDr., PhD.
vedúca oddelenia environmentálnej výchovy a vzdelávania 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, Oddelenie env. výchovy a vzdelávania 
jana.simonovicova@sazp.sk
048 4374197, 0905 642 295
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Katarína Škantárová Ing.
špecialista - prírodné zdroje a environmentálne riziká 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
katarina.skantarova@sazp.sk
048 4374153
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Jana Školnová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
jana.skolnova@sazp.sk
0906 314156
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Jaroslav Šlosárik Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
jaroslav.slosarik@sazp.sk
0906 314142, 0905 667824
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Martin Štefanovič Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy 
martin.stefanovic@sazp.sk
0906 314154
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Slávka Štroffeková Ing.
špecialista – energetika 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
slavka.stroffekova@sazp.sk
048 4374259
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Ingrid Šuhajdová Ing.
špecialista na VO a zmluvy 
Odbor verejného obstarávania 
ingrid.suhajdova@sazp.sk
048 4374182, 0907 850139
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Marian Šuran
referent pre autodopravu a správu majetku 
Odbor prevádzky a správy majetku 
marian.suran@sazp.sk
02 32131624, 0908 925328
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Eva Tatarková
Koordinátor HA 5 junior 
Odbor národných projektov, Oddelenie národných projektov 1 
eva.tatarkova@sazp.sk
048 4374184, 0915 595045
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Jana Teremová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
jana.teremova@sazp.sk
048 4374 257, 0915 595042
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia fondov EÚ  
Katarína Tomašovicová Čechová PhDr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody 
katarina.tomasovicova@sazp.sk
0906 314117
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Zuzana Tóthová Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
zuzana.tothova@sazp.sk
0906 314144, 0905 943896
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Zdenka Turanová Ing.
všeobecný účtovník 
Odbor ekonomiky 
zdenka.turanova@sazp.sk
048 4374128
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky  
Stanislav Uhrin Ing.
vedúci oddelenia TP a RĽZ 
Odbor podpory riadenia a publicity, Oddelenie technickej pomoci a RĽZ 
stanislav.uhrin@sazp.sk
0906 314033
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Peter Ujváry Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení 
peter.ujvary@sazp.sk
0906 314018, 0905 943884
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Viera Urdová Ing.
vedúca odboru, poverená zastupovaním riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky 
Odbor riadenia implementácie národných projektov 
viera.urdova@sazp.sk
048 4374251, 0907 858705
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia fondov EÚ  
Beata Vaculčíková Ing.
špecialista na mestské ŽP 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie starostlivosti o mestské ŽP 
beata.vaculcikova@sazp.sk
41 5070914
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Katarína Vajliková Ing.
manažér ZEZ Dropie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, Oddelenie env. výchovy a vzdelávania 
katarina.vajlikova@sazp.sk
035 7896055, 0905 314427
Kolárovská 55, Zemianska Olča, 946 14
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Vladimír Valent Ing.
Sieťový administrátor 
Odbor prevádzky IT 
vlado.valent@sazp.sk
048 4374 234, 0915 595210
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Danka Valentková Bc.
finančný manažér projektiv 
Odbor ekonomiky 
danka.valentkova@sazp.sk
048 4374125
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
František Valuška Ing.
finančný manažér 
Odbor národných projektov, Oddelenie národných projektov 3 
frantisek.valuska@sazp.sk
048 4374263
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Richard Varga Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
richard.varga@sazp.sk
0906 314113, 0905 669212
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Nikoleta Vargová
asistentka riaditeľa SFEÚ 
Sekretariát R-SFEÚ 
nikoleta.vargova@sazp.sk
0906 314012, 0917 859596
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Jozef Vengrin Ing.
špecialista PZPH 
Odbor environmentálnych služieb 
jozef.vengrin@sazp.sk
048 4374166
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Ľubomír Viglaš Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia projektov, Oddelenie riadenia projektov 1 
lubomir.viglas@sazp.sk
0906 314143, 0917 510 271
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Eva Viglašská
asistent riaditeľa sekcie environmentalistiky 
eva.viglasska@sazp.sk
048 4374171, 0915 595183
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekretariát riaditeľa Sekcie environmentalistiky  
Radoslav Virgovič Ing.
špecialista – ovzdušie a zmena klímy 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
radoslav.virgovic@sazp.sk
048 4374 178
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Michal Vislocký Ing.
manažér ITMS 
Odbor metodiky a monitorovania 
michal.vislocky@sazp.sk
0906 314169
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Adriána Viteková Ing.
poverená zastupovaním vedúceho oddelenia EM 
Odbor environmentálneho manažérstva a BD, Oddelenie environmentálneho manažérstva 
adriana.vitekova@sazp.sk
02 32131614
Grösslingová 35, Bratislava 1, 811 09
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov  
Vladimír Vlček
špecialista na tvorbu web stránok 
Odbor informačných systémov 
vladimir.vlcek@sazp.sk
048 4374255
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Michal Volf Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
michal.volf@sazp.sk
0906 314141
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Daniel Vrbjar Ing.
programátor enviro IS 
Odbor informačných systémov 
daniel.vrbjar@sazp.sk
0905 437904
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Miriam Zajíčková Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody 
miriam.zajickova@sazp.sk
0906 314188
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ivan Zálesňák Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov vôd 
ivan.zalesnak@sazp.sk
0906 314127
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Ivana Zatrochová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
ivana.zatrochova@sazp.sk
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Miroslav Závodský Ing.
projektový manažér 
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environment. záťaží 
miroslav.zavodsky@sazp.sk
0906 314124, 0905 942980
Karloveská 2, Bratislava, 841 04
Sekcia fondov EÚ