Novinky

SAŽP zorganizovalo pre študentov informačnú aktivitu zameranú na environmentálne záťaže

SAŽP zorganizovalo pre študentov informačnú aktivitu zameranú na environmentálne záťaže

 • 17.04.2018 07:59

Slovenská agentúra životného prostredia pripravila v spolupráci s Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva Poľnohospodárskej univerzity v Nitre 5-dňovú informačnú aktivitu...

EKOstrediská

EKOstrediská

 • 17.04.2018 09:10

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR), organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a partneri pripravujú v zmysle Rezortnej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a...

Konferencia Krajina - Človek – Kultúra 2018

Konferencia Krajina - Človek – Kultúra 2018

 • 12.04.2018 13:49

XXII. ročník konferencie Krajina - Človek - Kultúra sa uskutoční 3. - 4. mája 2018. Konferencia s podtitulom „Od krajiny ku kultúre“ bude zameraná na hľadanie nových nástrojov ochrany...

Seminár a videokonferencia pre príjemcov podpory zo ZVF

Seminár a videokonferencia pre príjemcov podpory zo ZVF

 • 12.04.2018 09:02

V utorok 10. apríla 2018 bola pre príjemcov podpory zo Zeleného vzdelávacieho fondu zorganizovaná videokonferencia, ktorá im prostredníctvom multimediálnej komunikácie umožnila získať...

Zmeníme sa my či príroda? 45. ročník festivalu Ekotopfilm- Envirofilm poukazuje na spoločenské zmeny.

Zmeníme sa my či príroda? 45. ročník festivalu Ekotopfilm- Envirofilm poukazuje na spoločenské zmeny.

 • 09.04.2018 10:26

Medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm – Envirofilm 2018 pozýva na svoj jubilejný 45. ročník do Bratislavy a Banskej Bystrice. Festival predstaví za jediný...

Vzdelávajte sa v oblastiach lesné hospodárstvo a poľovníctvo

Vzdelávajte sa v oblastiach lesné hospodárstvo a poľovníctvo

 • 06.04.2018 11:59

SAŽP vám opäť ponúka možnosť vzdelávať sa v oblasti ochrany prírody a krajiny. Aktuálne je akreditované vzdelávanie zamerané na lesné hospodárstvo a poľovníctvo.

Ministerstvo školstva oceňuje prácu SAŽP v oblasti environmentálnej výchovy

Ministerstvo školstva oceňuje prácu SAŽP v oblasti environmentálnej výchovy

 • 09.04.2018 08:36

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová to uviedla vo svojom liste, ktorým pre SAŽP potvrdila prevzatie záštity nad pripravovaným XXI. ročníkom Festivalu...

Pozývame vás na seminár zamerný na oblasť environmentálnych záťaží

Pozývame vás na seminár zamerný na oblasť environmentálnych záťaží

 • 05.04.2018 12:14

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) organizuje seminár zameraný na oblasť environmentálnych záťaží (EZ), ktorý sa bude konať 2. mája 2018 v Cikkerovej sieni Radnice na...

EnvirOtázniky v znamení prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO

EnvirOtázniky v znamení prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO

 • 05.04.2018 10:14

Slovensko, srdce Európy, je krajina s nespočetným množstvom prírodných krás a tradícií. Aby sme si toto naše dedičstvo chránili a zachovali, musíme ho dobre poznať. Slovenská agentúra...

Zverejnili sme filmy o environmentálnych záťažiach

Zverejnili sme filmy o environmentálnych záťažiach

 • 21.03.2018 10:13

Od polovice marca nájdete na webovej stránke YouTube sériu videofilmov z produkcie Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP). Všetky filmy spája spoločná téma – environmentálne...

Cena Slovenskej republiky za krajinu bude udelená už po piatykrát

Cena Slovenskej republiky za krajinu bude udelená už po piatykrát

 • 15.03.2018 10:50

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo dnes (15. marca 2018) už piaty ročník Ceny Slovenskej republiky za krajinu, ktorá je čestným vyznamenaním pre organizácie, ktoré ideovo a...

Prvé miesto v súťaži Zelený Merkúr získala firma AGRO CS z Lučenca

Prvé miesto v súťaži Zelený Merkúr získala firma AGRO CS z Lučenca

 • 02.03.2018 21:41

Odborná hodnotiaca komisia ocenila spoločnosť AGRO CS z Lučenca prvým miestom za odoberanie biologicky rozložiteľných odpadov z iných organizácií a ich následné spracovanie. Ďalej za...

SAŽP a CENIA pokračujú v spolupráci

SAŽP a CENIA pokračujú v spolupráci

 • 27.02.2018 10:11

Zástupcovia SAŽP a CENIA sa opäť stretli, aby si vymenili skúsenosti a prediskutovali možnosti ďalšej spolupráce v envirooblasti. Pracovné stretnutie sa uskutočnilo 21. februára 2018 v...

Na podporu environmentálneho vzdelávania pôjde zo Zeleného vzdelávacieho fondu 155 – tisíc EUR

Na podporu environmentálneho vzdelávania pôjde zo Zeleného vzdelávacieho fondu 155 – tisíc EUR

 • 22.02.2018 14:15

Organizácie tretieho sektora so zameraním na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu si v prvom kole rozdelia takmer 155-tisíc EUR zo Zeleného vzdelávacieho fondu (ZVF), ktorý vznikol z...

Envirorezort bude sanovať ďalších desať environmentálnych záťaží

Envirorezort bude sanovať ďalších desať environmentálnych záťaží

 • 22.02.2018 09:23

Vláda SR na rokovaní rozhodla, že Ministerstvo životného prostredia zabezpečí sanáciu desiatich území kontaminovaných najmä priemyselnou a poľnohospodárskou činnosťou. Na odstránenie...

Projekt zameraný na triedenie odpadu na školách prilákal takmer 300 škôl

Projekt zameraný na triedenie odpadu na školách prilákal takmer 300 škôl

 • 16.02.2018 14:33

Ministerstvo životného prostredia pokračuje v boji proti skládkam na Slovensku. Mení odpadovú politiku tak, aby sa na Slovensku oplatilo triediť a recyklovať. Spoplatnilo ľahké plastové...

Envirominimum získalo aktreditáciu

Envirominimum získalo aktreditáciu

 • 16.02.2018 13:58

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo Slovenskej agentúre životného prostredia program kontinuálneho vzdelávania s názvom Envirominimum - zvyšovanie environmentálneho...

Ako kúriť v domácnostiach trochu inak

Ako kúriť v domácnostiach trochu inak

 • 08.02.2018 13:26

Rady ako správne postupovať pri kúrení, aby sa pritom uvoľňovalo čo najmenej emisií do ovzdušia s možnosťou zníženia nákladov a zvýšenia komfortu kúrenia, poskytuje nová web stránka...

Svetový deň mokradí v znamení ich významu pre udržateľnú budúcnosť miest

Svetový deň mokradí v znamení ich významu pre udržateľnú budúcnosť miest

 • 30.01.2018 13:22

Význam mokradí pre udržateľnú budúcnosť miest si pripomenieme v Slovenskej agentúre životného prostredia aj prostredníctvom envirovzdelávacích aktivít.

Zapojte sa do verejnej diskusie o budúcnosti kohézie

Zapojte sa do verejnej diskusie o budúcnosti kohézie

 • 19.01.2018 10:01

Verejná diskusia o fondoch Európskej únie v oblasti súdržnosti je pripravená formou dotazníka a otvorená je všetkým občanom a zainteresovaným stranám so záujmom o politiku súdržnosti...