Novinky

Informačný deň k európskemu dohovoru o krajine 2017

Informačný deň k európskemu dohovoru o krajine 2017

  • 01.08.2017 11:33

SAŽP zorganizovala v spolupráci so Slovenskou lesníckou a drevárskou knižnicou pri TU vo Zvolene a Fakultou ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene IX. ročník.

Národná podnikateľská cena za životné prostredie v SR

Národná podnikateľská cena za životné prostredie v SR

  • 11.07.2017 11:47

ASPEK – Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku vyhlásila 6. ročník Národnej podnikateľskej ceny za životné prostredie v SR 2017.

SAŽP vás pozýva na seminár enviromentálnych záťaží

SAŽP vás pozýva na seminár enviromentálnych záťaží

  • 11.07.2017 11:40

Seminár, ktorý je naplánovaný na 23. mája 2017 je určený širokej odbornej verejnosti pracujúcej v oblasti environmentálnych záťaží.

XXI. ročník konferencie krajina - človek - kultúra 2017

XXI. ročník konferencie krajina - človek - kultúra 2017

  • 11.07.2017 11:44

XXI. ročník konferencie s podtitulom Zelená infraštruktúra - život pre krajinu je zameraný na zvyšovanie povedomia v tejto oblasti.