Novinky

Program obnovy dediny 2018

Program obnovy dediny 2018

 • 25.09.2017 09:56

Oznamujeme potenciálnym žiadateľom, že bola sprístupnená webová aplikácia pre podávanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2018 v rámci...

MŽP SR vyhlásilo 28. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na informačné aktivity

MŽP SR vyhlásilo 28. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na informačné aktivity

 • 20.09.2017 11:41

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, zverejnilo 19. septembra 2017 v poradí 28. výzvu na predkladanie žiadostí o...

Envirorezort podporuje myšlienku Európskeho týždňa mobility

Envirorezort podporuje myšlienku Európskeho týždňa mobility

 • 25.09.2017 09:44

Na Európskom týždni mobility 2017 participuje 49 slovenských samospráv, ktoré podporili kampaň rôznymi formami aktivít alebo zaregistrovaním realizovaného trvalého opatrenia v prospech...

ASPEK opäť pozýva na konferenciu Priemyselné emisie 2017

ASPEK opäť pozýva na konferenciu Priemyselné emisie 2017

 • 06.10.2017 10:35

Asociácia priemyselnej ekológie opäť pozýva na konferenciu Priemyselné emisie 2017.

MŽP SR vyhlásilo 27. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP

MŽP SR vyhlásilo 27. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP

 • 14.09.2017 11:34

Zameraná je na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov.

Dedinou roka 2017 sa stala Oravská Polhora z okresu Námestovo

Dedinou roka 2017 sa stala Oravská Polhora z okresu Námestovo

 • 21.08.2017 14:15

Víťazná obec prezentovala príkladný rozvoj miestneho hospodárenia, starostlivosť o obec, krajinu a životné prostredie, racionálne využívanie lokálnych zdrojov, zachovávanie vidieckej...

Cenu SR za krajinu sme odprezentovali na folklórnych slávnostiach Pod Kráľou hoľou

Cenu SR za krajinu sme odprezentovali na folklórnych slávnostiach Pod Kráľou hoľou

 • 07.08.2017 10:20

Slovenská agentúra životného prostredia predstavila na 22. ročníku folklórnych slávností Pod Kráľovou hoľou v Liptovskej Tepličke (29. – 30. júla 2017) Cenu Slovenskej republiky za...

Európska cena obnovy dediny 2018

Európska cena obnovy dediny 2018

 • 20.07.2017 11:26

Európsku cenu obnovy dediny 2018 organizuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny so sídlom vo Viedni. 15. ročník súťaže sa ponesie v znamení motta „Myslieť...

Spúšťame novú web stránku

Spúšťame novú web stránku

 • 11.07.2017 10:11

Spustili sme prevádzku novej webovej stránky Slovenskej agentúry životného prostredia (www.sazp.sk), ktorá je moderná, prehľadná a umožňuje užívateľom jednoduchší prístup ku ...

Minister odštartoval projekt Triedim, triediš, triedime

Minister odštartoval projekt Triedim, triediš, triedime

 • 11.07.2017 09:55

Minister životného prostredia László Sólymos navštívil 22. júna 2017 Spojenú školu na Tilgnerovej ulici 14 v Bratislave. Oficiálne tak odštartoval pilotnú fázu projektu Triedim,...

SAŽP opäť podporí Svetový deň životného prostredia

SAŽP opäť podporí Svetový deň životného prostredia

 • 15.06.2017 08:12

Svetový deň životného prostredia (5. jún) nám opäť dáva možnosť upriamiť pozornosť verejnosti na oblasť ochrany a tvorby životného prostredia. Aktuálnu tému Spojenie ľudí s...

Envirofilm 2017 oficiálne uzavrie slávnostné vyhlásenie výsledkov

Envirofilm 2017 oficiálne uzavrie slávnostné vyhlásenie výsledkov

 • 30.05.2017 13:34

Slávnostným odovzdávaním cien najúspešnejším súťažným snímkam v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave vyvrcholí dnes (26. máj) Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm...

Informačný deň k európskemu dohovoru o krajine 2017

Informačný deň k európskemu dohovoru o krajine 2017

 • 01.08.2017 11:33

SAŽP zorganizovala v spolupráci so Slovenskou lesníckou a drevárskou knižnicou pri TU vo Zvolene a Fakultou ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene IX. ročník.

Národná podnikateľská cena za životné prostredie v SR

Národná podnikateľská cena za životné prostredie v SR

 • 11.07.2017 11:47

ASPEK – Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku vyhlásila 6. ročník Národnej podnikateľskej ceny za životné prostredie v SR 2017.

SAŽP vás pozýva na seminár enviromentálnych záťaží

SAŽP vás pozýva na seminár enviromentálnych záťaží

 • 11.07.2017 11:40

Seminár, ktorý je naplánovaný na 23. mája 2017 je určený širokej odbornej verejnosti pracujúcej v oblasti environmentálnych záťaží.

XXI. ročník konferencie krajina - človek - kultúra 2017

XXI. ročník konferencie krajina - človek - kultúra 2017

 • 11.07.2017 11:44

XXI. ročník konferencie s podtitulom Zelená infraštruktúra - život pre krajinu je zameraný na zvyšovanie povedomia v tejto oblasti.