Novinky

Zmeníme sa my či príroda? 45. ročník festivalu Ekotopfilm- Envirofilm poukazuje na spoločenské zmeny.

Zmeníme sa my či príroda? 45. ročník festivalu Ekotopfilm- Envirofilm poukazuje na spoločenské zmeny.

 • 09.04.2018 10:26

Medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm – Envirofilm 2018 pozýva na svoj jubilejný 45. ročník do Bratislavy a Banskej Bystrice. Festival predstaví za jediný...

Ministerstvo školstva oceňuje prácu SAŽP v oblasti environmentálnej výchovy

Ministerstvo školstva oceňuje prácu SAŽP v oblasti environmentálnej výchovy

 • 09.04.2018 08:36

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová to uviedla vo svojom liste, ktorým pre SAŽP potvrdila prevzatie záštity nad pripravovaným XXI. ročníkom Festivalu...

EnvirOtázniky v znamení prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO

EnvirOtázniky v znamení prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO

 • 05.04.2018 10:14

Slovensko, srdce Európy, je krajina s nespočetným množstvom prírodných krás a tradícií. Aby sme si toto naše dedičstvo chránili a zachovali, musíme ho dobre poznať. Slovenská agentúra...

Zverejnili sme filmy o environmentálnych záťažiach

Zverejnili sme filmy o environmentálnych záťažiach

 • 21.03.2018 10:13

Od polovice marca nájdete na webovej stránke YouTube sériu videofilmov z produkcie Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP). Všetky filmy spája spoločná téma – environmentálne...

Cena Slovenskej republiky za krajinu bude udelená už po piatykrát

Cena Slovenskej republiky za krajinu bude udelená už po piatykrát

 • 15.03.2018 10:50

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo dnes (15. marca 2018) už piaty ročník Ceny Slovenskej republiky za krajinu, ktorá je čestným vyznamenaním pre organizácie, ktoré ideovo a...

Prvé miesto v súťaži Zelený Merkúr získala firma AGRO CS z Lučenca

Prvé miesto v súťaži Zelený Merkúr získala firma AGRO CS z Lučenca

 • 02.03.2018 21:41

Odborná hodnotiaca komisia ocenila spoločnosť AGRO CS z Lučenca prvým miestom za odoberanie biologicky rozložiteľných odpadov z iných organizácií a ich následné spracovanie. Ďalej za...

SAŽP a CENIA pokračujú v spolupráci

SAŽP a CENIA pokračujú v spolupráci

 • 27.02.2018 10:11

Zástupcovia SAŽP a CENIA sa opäť stretli, aby si vymenili skúsenosti a prediskutovali možnosti ďalšej spolupráce v envirooblasti. Pracovné stretnutie sa uskutočnilo 21. februára 2018 v...

Na podporu environmentálneho vzdelávania pôjde zo Zeleného vzdelávacieho fondu 155 – tisíc EUR

Na podporu environmentálneho vzdelávania pôjde zo Zeleného vzdelávacieho fondu 155 – tisíc EUR

 • 22.02.2018 14:15

Organizácie tretieho sektora so zameraním na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu si v prvom kole rozdelia takmer 155-tisíc EUR zo Zeleného vzdelávacieho fondu (ZVF), ktorý vznikol z...

Envirorezort bude sanovať ďalších desať environmentálnych záťaží

Envirorezort bude sanovať ďalších desať environmentálnych záťaží

 • 22.02.2018 09:23

Vláda SR na rokovaní rozhodla, že Ministerstvo životného prostredia zabezpečí sanáciu desiatich území kontaminovaných najmä priemyselnou a poľnohospodárskou činnosťou. Na odstránenie...

Projekt zameraný na triedenie odpadu na školách prilákal takmer 300 škôl

Projekt zameraný na triedenie odpadu na školách prilákal takmer 300 škôl

 • 16.02.2018 14:33

Ministerstvo životného prostredia pokračuje v boji proti skládkam na Slovensku. Mení odpadovú politiku tak, aby sa na Slovensku oplatilo triediť a recyklovať. Spoplatnilo ľahké plastové...

Envirominimum získalo aktreditáciu

Envirominimum získalo aktreditáciu

 • 16.02.2018 13:58

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo Slovenskej agentúre životného prostredia program kontinuálneho vzdelávania s názvom Envirominimum - zvyšovanie environmentálneho...

Ako kúriť v domácnostiach trochu inak

Ako kúriť v domácnostiach trochu inak

 • 08.02.2018 13:26

Rady ako správne postupovať pri kúrení, aby sa pritom uvoľňovalo čo najmenej emisií do ovzdušia s možnosťou zníženia nákladov a zvýšenia komfortu kúrenia, poskytuje nová web stránka...

Svetový deň mokradí v znamení ich významu pre udržateľnú budúcnosť miest

Svetový deň mokradí v znamení ich významu pre udržateľnú budúcnosť miest

 • 30.01.2018 13:22

Význam mokradí pre udržateľnú budúcnosť miest si pripomenieme v Slovenskej agentúre životného prostredia aj prostredníctvom envirovzdelávacích aktivít.

Zapojte sa do verejnej diskusie o budúcnosti kohézie

Zapojte sa do verejnej diskusie o budúcnosti kohézie

 • 19.01.2018 10:01

Verejná diskusia o fondoch Európskej únie v oblasti súdržnosti je pripravená formou dotazníka a otvorená je všetkým občanom a zainteresovaným stranám so záujmom o politiku súdržnosti...

Pozvánka na konferenciu „Inspirujme se... městy a regiony“

Pozvánka na konferenciu „Inspirujme se... městy a regiony“

 • 18.01.2018 14:23

Česká informačná agentúra životného prostredia – CENIA a Ministerstvo životného prostredia SR vás pozývajú na 10. ročník konferencie „Inspirujme se... městy a regiony", ktorá je...

Envirorezort prostredníctvom európskych peňazí podporuje triedenie komunálnych odpadov

Envirorezort prostredníctvom európskych peňazí podporuje triedenie komunálnych odpadov

 • 11.01.2018 10:45

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlasuje výzvu s celkovou alokáciou 10 mil. eur na podporu dotrieďovania vytriedených zložiek komunálnych odpadov, predovšetkým tých, na ktoré sa...

Aká je administratívna záťaž žiadateľov a prijímateľov v procese implementácie projektov z eurofondov?

Aká je administratívna záťaž žiadateľov a prijímateľov v procese implementácie projektov z eurofondov?

 • 09.01.2018 12:53

Centrálny koordinačný orgán chce spoznať odpoveď na túto otázku prostredníctvom dotazníka administratívnej záťaže žiadateľov a prijímateľov v procese implementácie projektov z...

Plastové tašky sú s účinnosťou od 1. januára povinne spoplatnené

Plastové tašky sú s účinnosťou od 1. januára povinne spoplatnené

 • 03.01.2018 09:49

Odpadom sa stávajú pomerne rýchlo a ich výskyt v životnom prostredí neustále rastie. Jeden Slovák ich ročne spotrebuje približne 466. Reč je o ľahkých plastových taškách, ktoré...

Informačný seminár v Nitre k výzvam s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2017-33 a OPKZP-PO1-SC111-2017-32 a doplnkovo k výzvam OPKZP-PO1-SC111-2016-15 a OPKZP-PO1-SC111-2016-16

Informačný seminár v Nitre k výzvam s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2017-33 a OPKZP-PO1-SC111-2017-32 a doplnkovo k výzvam OPKZP-PO1-SC111-2016-15 a OPKZP-PO1-SC111-2016-16

 • 28.12.2017 13:36

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020 v spolupráci s...

Stávajú sa sektory hospodárstva Slovenskej republiky zelenšími?

Stávajú sa sektory hospodárstva Slovenskej republiky zelenšími?

 • 21.12.2017 10:14

Ministerstvo životného prostredia SR a SAŽP v týchto dňoch vydáva sektorovú indikátorovú správu s názvom „Stávajú sa sektory hospodárstva Slovenskej republiky zelenšími?“ Zostavil...