Novinky

Desiatky mimovládnych organizácií požiadali o príspevok na envirovýchovu zo Zeleného vzdelávacieho fondu

Desiatky mimovládnych organizácií požiadali o príspevok na envirovýchovu zo Zeleného vzdelávacieho fondu

 • 13.12.2017 14:57

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) od októbra 2017 prijímalo žiadosti o podporu projektov zameraných na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu. V budúcom roku rozdelí po...

Európska environmentálna agentúra vyhlásila video súťaž I LIVE GREEN – Žijem zeleno

Európska environmentálna agentúra vyhlásila video súťaž I LIVE GREEN – Žijem zeleno

 • 21.12.2017 14:46

Prihláste sa do súťaže, ktorú organizuje Európska environmentálna agentúra (EEA) a jej sieť partnerov. Predveďte svoju kreativitu a odlíšte sa od ostatných vlastnými nápadmi v prospech...

Partnerom tretieho podujatia typu Hacathon – DanubeHack 3.0 je opäť MŽP SR a SAŽP

Partnerom tretieho podujatia typu Hacathon – DanubeHack 3.0 je opäť MŽP SR a SAŽP

 • 12.12.2017 13:26

DanubeHack 3.0 ( 16. decembra 2017 – 17. decembra 2017) bude už tretím podujatím typu Hackathon, ktorého hlavným cieľom je vytvorenie fóra na stretnutie záujemcov o potenciál Otvorených...

Posterová výstava Univerzity zelenej infraštruktúry je prístupná v priestoroch SAŽP

Posterová výstava Univerzity zelenej infraštruktúry je prístupná v priestoroch SAŽP

 • 11.12.2017 13:32

Výstava posterov bola zostavená v súvislosti s realizáciou vzdelávacích seminárov pre zástupcov samospráv pod názvom Univerzita zelenej infraštruktúry. V súčasnosti sú nainštalované v...

RCBD vzdelávalo expertov ako znižovať množstvo odpadov a ako im predchádzať

RCBD vzdelávalo expertov ako znižovať množstvo odpadov a ako im predchádzať

 • 06.12.2017 13:50

Regionálne centrum Bazilejského dohovoru úspešne zorganizovalo 28. - 29. novembra 2017 v Bratislave medzinárodný workshop pre krajiny strednej a východnej Európy venovaný téme znižovania...

SAŽP je partnerom novej súťaže Zelený Merkúr

SAŽP je partnerom novej súťaže Zelený Merkúr

 • 29.11.2017 18:13

Slovenská agentúra životného prostredia je partnerom novej súťaže Zelený Merkúr, ktorú minulý týždeň, 24. novembra, vyhlásila spolu s Banskobystrickou regionálnou komorou Slovenskej...

Víťazom súťaže ENVIROMESTO 2017 je TRNAVA

Víťazom súťaže ENVIROMESTO 2017 je TRNAVA

 • 30.11.2017 16:00

Trnava získala hlavnú cenu a právo používať titul Enviromesto 2017 vďaka komplexnosti v riešení kvality mestského životného prostredia, zodpovednému prístupu k svojim obyvateľom a...

ZELENÝ SVET a MÚDRA PRÍRODA v znamení ZMENY ČI PREMENY?

ZELENÝ SVET a MÚDRA PRÍRODA v znamení ZMENY ČI PREMENY?

 • 20.11.2017 12:09

Slovenská agentúra životného prostredia opäť organizačne zastrešuje 23. ročník Medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET 2018 a jej mladšiu odnož 6....

Zážitkovú cenu získali RYBIČKY za najviac nájdených lokalít s INVÁZNYMI RASTLINAMI

Zážitkovú cenu získali RYBIČKY za najviac nájdených lokalít s INVÁZNYMI RASTLINAMI

 • 09.11.2017 10:10

Pod názvom RYBIČKY sa do 2. kola súťaže Invázne druhy rastlín zapojila dvadsaťčlenná prieskumná skupina žiakov 5.- 8. ročníkov Základnej školy Fraňa Kráľa zo Žarnovice spolu s...

Medzinárodná konferencia Znečistené územia 2017

Medzinárodná konferencia Znečistené územia 2017

 • 27.10.2017 14:27

Konferencia Znečistené územia 2017 sa konala v hoteli Sorea Trigan na Štrbskom Plese 16. až 18. októbra 2017. Organizačne a programovo ju zastrešovalo Ministerstvo životného prostredia SR...

Výsledky kampane a súťaže ETM 2017 sme vyhlásili v rámci konferencie Cyklistická doprava

Výsledky kampane a súťaže ETM 2017 sme vyhlásili v rámci konferencie Cyklistická doprava

 • 26.10.2017 14:11

Kampaň Európskeho týždňa mobility 2017 (ETM 2017) na Slovensku symbolicky uzatvorila Národná konferencia Cyklistická doprava. Prvý deň konferencie (25. október) vyvrcholil o 19.00 hod....

Podarilo sa nám vytvoriť SLOVENSKÝ ENVIROREKORD v CHVÚ Ostrovné lúky

Podarilo sa nám vytvoriť SLOVENSKÝ ENVIROREKORD v CHVÚ Ostrovné lúky

 • 24.10.2017 08:49

Na nelesných plochách v Chránenom vtáčom území Ostrovné lúky vďaka nemu dnes pribudlo počas Medzinárodného dňa stromov ( 20. október) 951 drevín. Popri poľných cestách v...

Štát, firmy a neziskové organizácie spoja sily pri ekovzdelávaní detí

Štát, firmy a neziskové organizácie spoja sily pri ekovzdelávaní detí

 • 24.10.2017 12:04

Ministerstvo životného prostredia SR vytvorilo dlhodobý nástroj na financovanie environmentálnych vzdelávacích aktivít na Slovensku. Zelený vzdelávací fond takýmto spôsobom prvýkrát...

Minister životného prostredia László Sólymos udelil ocenenie Dedina roka 2017

Minister životného prostredia László Sólymos udelil ocenenie Dedina roka 2017

 • 23.10.2017 13:39

Zástupcovia obcí úspešných v súťaži Dedina roka 2017 si v Oravskej Polhore (okres Námestovo) prevzali ocenenia z rúk šéfa envirorezortu Lászlóa Sólymosa.

ENVIROMESTO 2017 - pilotný ročník súťaže miest SR

ENVIROMESTO 2017 - pilotný ročník súťaže miest SR

 • 23.10.2017 14:09

MŽP SR pripravilo súťaž ENVIROMESTO 2017, ktorá bude prebiehať v jesenných mesiacoch. Zapojené mestá budú môcť prezentovať svoje aktivity v súťažných oblastiach: Ochrana prírody a...

Pozvánka na BAT FÓRUM 2017

Pozvánka na BAT FÓRUM 2017

 • 16.10.2017 14:35

Slovenská agentúra životného prostredia vás ako spoluorganizátor pozýva na II. zasadnutie Fóra pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách.

Slovenská republika získala tretíkrát špeciálne uznanie medzinárodnej poroty Rady Európy za krajinu

Slovenská republika získala tretíkrát špeciálne uznanie medzinárodnej poroty Rady Európy za krajinu

 • 05.10.2017 08:31

Slovenská republika získala špeciálne uznanie medzinárodnej poroty za projekt „Hriňovské lazy – krajina hodnôt“, ktorý bol zameraný na zachovávanie krajiny hriňovských lazov a...

MŽP SR vyhlásilo 29. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP

MŽP SR vyhlásilo 29. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP

 • 04.10.2017 09:41

MŽP SR vyhlásilo 29. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelenú...

SAŽP pripravuje spustenie Zeleného vzdelávacieho fondu

SAŽP pripravuje spustenie Zeleného vzdelávacieho fondu

 • 20.12.2017 09:58

Zelený vzdelávací fond (ZVF) je zriadený pri Slovenskej agentúre životného prostredia na základe rozhodnutia ministra životného prostredia SR.

Program obnovy dediny 2018

Program obnovy dediny 2018

 • 25.09.2017 09:56

Oznamujeme potenciálnym žiadateľom, že bola sprístupnená webová aplikácia pre podávanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2018 v rámci...