Aká je administratívna záťaž žiadateľov a prijímateľov v procese implementácie projektov z eurofondov?

Aká je administratívna záťaž žiadateľov a prijímateľov v procese implementácie projektov z eurofondov?

Dotazník administratívnej záťaže žiadateľov a prijímateľov v procese implementácie projektov z fondov EÚ v programovom období 2014 – 2020, ktorý pripravil Centrálny koordinačný orgán, je uverejnený na webovom sídle: www.op-kzp.sk . Prijímatelia a žiadatelia môžu využiť možnosť vyjadriť svoj názor prostredníctvom dotazníka, a tak prispieť k zefektívneniu procesu implementácie projektov.

Vytlačiť