Akreditované vzdelávanie Územné plánovanie, urbanizmus a krajina

Akreditované vzdelávanie Územné plánovanie, urbanizmus a krajina

SAŽP v Banskej Bystrici vás pozýva na tematické vzdelávanie "Územné plánovanie, urbanizmus a krajina" akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Vzdelávanie je realizované v  rámci vzdelávacieho programu Ochrana prírody a krajiny a uskutoční v termíne 8. - 9. novembra 2018 v priestoroch SAŽP, Tajovského 28, Banská Bystrica.

Účasť na školení je bezplatná, je však podmienená absolvovaním záverečnej skúšky. Prihlášku a program nájdete nižšie v prílohách.

Vytlačiť