ASPEK opäť pozýva na konferenciu Priemyselné emisie 2017

ASPEK opäť pozýva na konferenciu Priemyselné emisie 2017

Konferencia PRIEMYSELNÉ EMISIE bude tak ako každý rok zameraná na najaktuálnejšie témy, kde hľadajú,v komunikácii so zástupcami štátnej správy i vo vzájomnej diskusii, odpovede a riešenia zástupcovia priemyslu, ale i zástupcovia rôznych organizácií a samosprávy. Pre zástupcov štátnej správy je konferencia zdrojom poznatkov o aplikácii ich návrhov v praxi a vytvára pre nich objektívnu a okamžitú spätnú väzbu s možnosťou aplikovať získané poznatky od účastníkov z praxe, v pripravovaných legislatívnych návrhoch. Organizátori konferencie cielene rozširujú každý rok témy s filozofiou, aby pojem priemyselné emisie nebol chápaný úzko iba na problematiku ovzdušia ale i na problematiku odpadových vôd, vznikajúcich odpadov i aplikácie progresívnych technológií a postupov pre riešenie týchto oblastí. V tomto roku je konferenciarozšírená v súlade so súčasnými trendmi o blok zaoberajúci sa ekoinováciami.

 

Vytlačiť