CVTI SR vás pozýva na Národný informačný deň

CVTI SR vás pozýva na Národný informačný deň

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pripravuje na 16. novembra 2017 Národný informačný deň. Venovaný bude opatreniam v oblasti klímy, životnému prostrediu a efektívnemu využívaniu zdrojov a suroviny. Na informačnom dni budú zástupcami Európskej komisie okrem nového Pracovného programu rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 na roky 2018 – 2020 a výziev na obdobie 2018 – 2020 prezentované aj úspešné slovenské projekty.  Bližšie informácie k Pracovnému programu na roky 2018-2020 sú k dispozícii tu.

Národný informačný deň pre Opatrenia v oblasti klímy, efektívne využívanie zdrojov a suroviny (SC5) sa uskutoční 16. novembra 2017 od 9.00 – 14.00 hod. v budove Centra vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 7315/8A v Bratislave.

Nový Pracovný program Horizont 2020 obsahuje 17 tematických častí, ku ktorým sú zverejnené príslušné výzvy na predkladanie návrhov a témy v rámci jednotlivých výziev pre udeľovanie grantov.