Informačný deň k európskemu dohovoru o krajine 2017

Informačný deň k európskemu dohovoru o krajine 2017

SAŽP zorganizovala v spolupráci so Slovenskou lesníckou a drevárskou knižnicou pri TU vo Zvolene a Fakultou ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene IX. ročník Informačného dňa k Európskemu dohovoru o krajine.

Podujatie sa konalo 23. marca 2017 v priestoroch Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice vo Zvolene. Ústrednou témou informačného dňa bola problematika ekostabilizačných opatrení, zelenej infraštruktúry a adaptačných opatrení na zmenu klímy.

Program bol zostavený z odborných príspevkov zástupcov viacerých zainteresovaných inštitúcií, Ministerstva životného prostredia SR, Slovenskej agentúry životného prostredia, Nadácie Blue Alternative a Fakulty ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene.

Informačný deň patrí medzi podujatia organizované na podporu implementácie Európskeho dohovoru o krajine na Slovensku a zvýšenie povedomia širokej verejnosti v oblasti starostlivosti o krajinu.

Program, prezentácie a fotoarchív z podujatia nájdete TU.

Vytlačiť