Informačný seminár v Nitre k výzvam s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2017-33 a OPKZP-PO1-SC111-2017-32 a doplnkovo k výzvam OPKZP-PO1-SC111-2016-15 a OPKZP-PO1-SC111-2016-16

Informačný seminár v Nitre k výzvam s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2017-33 a OPKZP-PO1-SC111-2017-32 a doplnkovo k výzvam OPKZP-PO1-SC111-2016-15 a OPKZP-PO1-SC111-2016-16

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období  2014 – 2020 v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Nitrianskeho samosprávneho kraja si Vás dovoľujú pozvať na INFORMAČNÝ SEMINÁR.

Viac informácií: http://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/informacny-seminar-v-nitre-k-vyzvam-kodmi-opkzp-po1-sc111-2017-33-a-opkzp-po1-sc111-2017-32-a-doplnkovo-k-vyzvam-opkzp-po1-sc111-2016-15-a-opkzp-po1-sc111-2016-16/

Vytlačiť