Konferencia Krajina - Človek – Kultúra 2018

Konferencia Krajina - Človek – Kultúra 2018
XXII. ročník konferencie Krajina - Človek - Kultúra sa uskutoční 3. - 4. mája 2018. Konferencia s podtitulom „Od krajiny ku kultúre“ bude zameraná na hľadanie nových nástrojov ochrany krajiny na Slovensku a hľadanie prieniku tematických okruhov jednotlivých profesií. Organizuje ju SAŽP s MŽP SR a Fakultou ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene.
 

Program konferencie bude pozostávať z dvoch častí. Náplňou prvého dňa bude rokovanie na Radnici mesta Banská Bystrica, zostavené z vyžiadaných príspevkov. Druhý deň podujatia bude mať formu odbornej exkurzie do regiónu severného Podpoľania.

 

Podujatie je určené širokej odbornej verejnosti, zástupcom akademickej obce, štátnej správy, samosprávy, ŠOP SR, odborných organizácií, mimovládnych neziskových organizácií.

Konferencia je súčasťou podujatí pre podporu implementácie Európskeho dohovoru o krajine na Slovensku a je organizovaná ako sprievodné podujatie medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm 2018.

Bližšie informácie o konferencii nájdete v pripojenom cirkulári.

V prípade záujmu, účasť na konferencii potvrďte zaslaním pripojenej  záväznej prihlášky.  

 

Vytlačiť