Na Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2018 bolo nominovaných 12 projektov

Na Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2018 bolo nominovaných 12 projektov

Do piateho ročníka Ceny Slovenskej republiky za krajinu, vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia SR (MŽP SR) 15. marca 2018, bolo prihlásených 12 realizovaných projektov. Kritériá posudzujúce oprávnenosť predloženia projektov v rámci administratívnej kontroly národným koordinátorom ceny splnili všetci kandidáti, šesť samospráv a šesť mimovládnych organizácií.

Nominované projekty budú prezentované a obhajované v auguste 2018 pred odbornou komisiou pozostávajúcou z odborníkov v starostlivosti o krajinu, zo zástupcov verejnej správy, samosprávy a zástupcov neziskového sektora. Odborná komisia zhodnotí komplexnosť a celkový prínos projektu v starostlivosti o krajinu, mieru naplnenia kritérií pre posudzovanie ceny, príkladnosť, udržateľnosť projektu, kvalitu predložených podkladov, prihlášky, ako aj samotnej prezentácie a národnú reprezentatívnosť na európskej úrovni. Na základe sumarizácie výsledkov určí odborná komisia laureáta ceny, ktorý získa nomináciu Slovenskej republiky na účasť v Cene Rady Európy za krajinu 2018/2019, ako jediný zástupca Slovenskej republiky v zmysle článku 11. Európskeho dohovoru o krajine. 

Nominované projekty:

Obec Bodzianske Lúky

Projekt: Realizácia prvkov zelenej infraštruktúry v katastri Bodzianske Lúky

Obec Dohňany

Projekt: Dohňany - Vaša obec pre Váš život

Občianske združenie Dubova Colonorum

Projekt: Tábor Dubova Colonorum

Občianske združenie OZ EKO ĽUDIA

Projekt: Mandala šťastia a mieru na námestí Cyrila a Metoda, Krásna nad Hornádom

Mesto Holíč

Projekt: Sprievodca bylinkovou záhradou

Obec Iža               

Projekt: Po stopách Rimanov na Dunaji

Občianske združenie KALVÁRSKY FOND

Projekt: Barokový krajinný areál s architektonickým komplexom Kalvárie na vrchu Scharffenberg v Banskej Štiavnici

Občianske združenie KATARÍNKA

Projekt Katarínka – dobrovoľnícka záchrana ruín Kláštora a Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej

Občianske združenie kRAJ

Projekt: Včelí kRAJ

Mesto Považská Bystrica

Projekt: Kalvária – Obnova národnej kultúrnej pamiatky, Považská Bystrica

Občianske združenie Pre Prírodu priaznivci&verejnosť&profesionáli
Projekt: Desať pre Prírodu

Obec Vavrišovo

Projekt: Oživenie historických udalostí a tradícií s regionálnym významom v obci Vavrišovo

Všetky informácie o aktuálnom ročníku Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2018 nájdete na webovom sídle ceny www.cenazakrajinu.sk, v časti aktuálny ročník a v časti na stiahnutie.

Cena Slovenskej republiky za krajinu  je čestným vyznamenaním pre organizácie, ktoré ideovo, tematicky prispievajú k implementácii Európskeho dohovoru o krajine na národnej úrovni. Slovenská republika ju udeľuje na podporu  prezentácie úspešných aktivít smerujúcich k ochrane, manažmentu, plánovaniu krajiny na Slovensku a s cieľom následnej nominácie laureáta na udelenie medzinárodného ocenenia Ceny Rady Európy za krajinu v zmysle článku 11 Európskeho dohovoru o krajine. Vyhlasovateľom je MŽP SR a organizáciu udeľovania ceny zabezpečuje Národný koordinátor Ceny Slovenskej republiky za krajinu - Slovenská agentúra životného prostredia. Cena je udeľovaná v dvojročnom cykle, v každom párnom roku.

Na ilustračnej fotografii zástupcovia mesta Hriňová pri preberaní špeciálneho uznania Rady Európy za projekt Hriňovské lazy - krajina hodnôt v júni 2018. Viac informácii nájdete v pripojenej tlačovej správe. (Foto: Sandra Poplavska - Rimicāne, SANRI)

 

Vytlačiť