Na Šiške sa stretneme na konci novembra vo Vyhniach

Na Šiške sa stretneme na konci novembra vo Vyhniach

Slovenská agentúra životného prostredia pripravuje opäť pre všetkých priaznivcov envirovýchovy Festival environmentálnych výučbových programov Šiška. Uskutoční sa 26. – 28 novembra v hoteli Sitno vo Vyhniach a jeho hlavným cieľom bude opäť aktívna výmena nápadov, skúseností a materiálov z oblasti environmentálnej výchovy. Nad festivalom prevzali záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo životného prostredia SR. Viac informácií o podujatí nájdete v pozvánke a na stránke siska2018.sazp.sk.

 

 

 

 

Vytlačiť