Odborníci na environmentálne záťaže budú opäť rokovať na Štrbskom Plese

Odborníci na environmentálne záťaže budú opäť rokovať na Štrbskom Plese

Udržateľné riešenie environmentálnych záťaží patrí dlhodobo medzi priority Ministerstva životného prostredia SR a takisto predstavuje dôležitú súčasť environmentálnej agendy Európskej únie.

Medzinárodná, vo svojom aktuálnom ročníku slovensko-česká, konferencia Znečistené územia 2017 poskytne počas dvoch dní (17. – 18. októbra 2017) odborníkom priestor na výmenu poznatkov a skúseností v rôznych oblastiach riešenia environmentálnych záťaží. Zaujímavú konfrontáciu bude predstavovať vystúpenie zástupcov talianskej agentúry SOGESID, ktorí odprezentujú skúsenosti so sanáciou troch vybraných talianskych kontaminovaných území.

 

Konferenciu organizujú Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci so Slovenskou geotechnickou spoločnosťou. Odborným garantom konferencie je sekcia geológie a prírodných zdrojov MŽP SR, ktorá zastrešuje problematiku environmentálnych záťaží na Slovensku. Tohtoročná konferencia nadväzuje na predošlú úspešnú medzinárodnú konferenciu Contaminated Sites 2016, ktorá sa konala v rámci predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v Bratislave začiatkom septembra minulého roka. Naposledy sa konferencia Znečistené územia, ktorá predstavuje významnú medzinárodnú aktivitu MŽP SR a SAŽP týkajúcu sa kontaminovaných území, konala na Štrbskom Plese v r. 2014.

 

Viac informácií o blížiacom sa podujatí a Zborník konferencie, ktorý  poskytne ďalší zdroj informácií stodvadsiatim odborníkom z praxe, vedy, výskumu i školstva či štátnej a verejnej správy v oblasti environmentálnych záťaží v Čechách a na Slovensku, je k dispozícii na internetovej stránke http://contaminated-sites.sazp.sk.