Oslávte Svetový deň životného prostredia s jubilujúcou SAŽP

Oslávte Svetový deň životného prostredia s jubilujúcou SAŽP

Slovenská agentúra životného prostredia pozýva širokú verejnosť  8. júna 2018, od 10.00 do 17. hod., na banskobystrické Námestie SNP, kde si  podujatím Svetový deň životného prostredia pripomenie štvrťstoročie svojej činnosti. Spolu s partnermi pripravuje zaujímavý a inšpiratívny program. Nad podujatím prevzal záštitu Ján Nosko, ako primátor mesta, v ktorom má SAŽP svoje hlavné sídlo.  

So zameraním,  úlohami a činnosťami SAŽP, ktorá je  jedinou prierezovou odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR s  celoslovenskou pôsobnosťou zameranou na starostlivosť o životné prostredie a tvorbu krajiny v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja, vás oboznámia jej zamestnanci.  Dozviete sa, že agentúra poskytuje rozmanité environmentálne služby, zbiera, spracúva, analyzuje a sprostredkúva údaje o životnom prostredí, plní úlohy v oblasti starostlivosti o mestské a vidiecke prostredie, či podporuje princípy environmentálneho manažérstva. Je aj sídlom Regionálneho centra Bazilejského dohovoru, zabezpečuje implementáciu národných projektov a sprostredkúva eurofondy...

Na námestí nebudú chýbať ani  špecialisti SAŽP na environmentálnu výchovu a vzdelávanie, ktorá patrí tiež k hlavným úlohám SAŽP. Hlavne pre  deti  a žiakov materských, základných a stredných škôl pripravujú na tento deň environmentálne aktivity zamerané na šetrenie energie. Starší žiaci, resp. mladší žiaci alebo škôlkari si s pomocou rodičov či pedagógov budú môcť  prostredníctvom kociek poskladať rôzne obrázky na tému Príroda okolo nás. Popri tom sa dozvedia odpovede na otázky z „energy kvízu“ zameraného na životné prostredie, spotrebu a šetrenie energie v domácnosti. A pre najmenších návštevníkov pripravili „energy pexeso“, vďaka ktorému sa budú môcť zoznámiť s rôznymi formami alternatívnych zdrojov energie. Na tých najšikovnejších čakajú aj malé darčeky. 

Envirovýchovní špecialisti tak aktivitami podporia hlavného partnera podujatia - portál Energie pre Vás. Ten  spolu s partnermi odpropaguje zelené technológie, úspory energie, ochranu životného prostredia i udržateľnú dopravu v rámci osvetového projektu Dni energie a ekológie na Slovensku – DENS 2018. Nebudú chýbať ani slnečné panely, elektrobicykle, aktivity pre mladých, ale takisto budú mať návštevníci možnosť odovzdať použitý kuchynský olej.  Národná zoo Bojnice pripravuje na slávnosť tvorivé dielne a  najmä s deťmi chcú vyrábať zvieracie stopy. Štátna ochrana prírody SR sprostredkuje , okrem ukážok z činnosti zameranej na ochranu dravcov a veľkých šeliem, aj rozmanité informácie z tejto oblasti prostredníctvom kvízovSlovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva sa predstaví s ukážkami zo svojich zbierok a tvorivými dielňami zameranými na výrobu suvenírov s prírodnou tematikou. Nadácia Ekopolis predstaví projekt MOVECIT, ktorý je realizovaný s mestom Banská Bystrica a ďalšími európskymi partnermi. Zameraný   je na tvorbu Plánu trvalo udržateľnej mobility, v rámci ktorého apeluje na pozdvihnutie povedomia o udržateľných konceptoch mobility, ako je nemotorová doprava a cyklodoprava v meste pod Urpínom. Súčasťou bude aj ukážka ekologických trojkoliek, tzv. TRIXI mobilov.  Komunitné centrum Fončorda sa odprezentuje EKOlogickými hrami a kvízmi pre deti z materských a základných škôl, prostredníctvom ktorých budú spoznávať rastliny a živočíchy so špecifickými alebo zaujímavými názvami. Občianske združenie  Heart of Slovakia Lions Club predstaví celosvetový program Lions Recycle  for Sigt. Ten je zameraný na zber a recykláciu nepotrebných dioptrických a slnečných okuliarov. Jeho hlavným cieľom je umožniť niekomu vidieť, či darovať zrak, ale význam má aj z hľadiska ochrany životného prostredia. Ak odovzdáte počas osláv nepotrebné okuliare máte možnosť získať nové slnečné okuliare... 

Program doplní aj kultúrny program, v rámci ktorého sa na banskobystrickom námestí predstavia nielen mladí umelci, ale aj Tatko Príroda v podaní míma Miroslava Kasprzyka. Skôr narodení Banskobystričania ho poznajú ako maskota medzinárodného festivalu filmov Envirofilm, ktorý má v svojej samostatnej ére za sebou 20 ročníkov a v spojení s Ekotopfilmom už  24.  Tešiť sa môžete aj na rozhovory so zástupcami prezentujúcich organizácií, počas ktorých sa dozviete veľa zaujímavého z oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. 

Všetci, čo prídu sa určite dobre zabavia, získajú mnoho užitočných informácií v prospech environmentu a možno aj vyhrajú v atraktívnej tombole. Organizátori podujatia sa tešia na všetkých, ktorým nie je ľahostajný svet okolo nás...

 

Vytlačiť