Pomôžme vrátiť STROMY DO KRAJINY

Pomôžme vrátiť STROMY DO KRAJINY

Odštartovať aktivity zamerané na túto oblasť má počas Medzinárodného dňa stromov (20. októbra 2017) spoločná snaha dobrovoľníkov a spolupracujúcich organizácií o vytvorenie ustanovujúceho slovenského envirorekordu v ich výsadbe na nelesných plochách v Chránenom vtáčom území Ostrovné lúky.

Popri poľných cestách sa budú sadiť rôzne pôvodné druhy drevín Dolného Žitného ostrova, pretože v tejto poľnohospodárskej krajine chýbajú. Majú pritom nenahraditeľnú funkciu v ochrane pôdy pred veternou eróziou, vplyv na hospodárenie s vodou v krajine, ale aj na mikroklímu znižovaním výparu z pôdy a zvyšovaním vlhkosti, zachytávajú prach a alergény, majú vplyv na prúdenie a smer vetra. Zachovávajú rozmanitosť života v krajine a poskytujú priaznivé podmienky pre život nad aj pod povrchom pôdy. Dotvárajú krajinný obraz a pohľad na stromy je balzamom na dušu. Lesnatosť katastrálnych území v CHVÚ Ostrovné Lúky je len okolo 2 – 5 %, pričom priemerná lesnatosť SR je 41 %.

Preto všetci, ktorí máte radi v stromy krajine, chcete priložiť ruku k dielu a zároveň byť súčasťou jedinečného envirorekordu pre krajinu - pridajte sa k nám. Poďte sadiť stromy na Medzinárodný deň stromov 20. októbra 2017 do CHVÚ Ostrovné Lúky. Aktivitu organizuje Stredisko environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia Dropie spoločne s partnerom Bratislavským regionálnym ochranárskym združením v rámci projektu LIFE12 NAT/SK/001155 Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky.

O Envirorekord sa pokúsime  20. októbra 2017 od 9.00 do 14.00  hod v CHVÚ Ostrovné Lúky na 3 poľných cestách v k. ú. Čalovec, Lipové, Zemianska Olča, Okoličná na Ostrove a Brestovec.

Pozývame dobrovoľníkov, samosprávy, rôzne inštitúcie a organizácie, školy, škôlky, univerzity a každého kto, chce priložiť ruku k dielu. Na každom záleží.

Ako to bude prebiehať? 

    • Po registrácii na FB SEV Dropie/Stromy do krajiny budete pridelení na konkrétny úsek poľnej cesty
    • 20. októbra 2017 (piatok) sa dostavíte na danú lokalitu, kde už budú pripravené jamy pre stromy, stromčeky, kolíky a chrániče na stromček 
    • Ideálne je, ak si viete zabezpečiť vlastnú motyku. Ak nie, určite nám to dajte vedieť pri registrácii
    • Od 9.00 do 14.00 prebieha výsadba, ktorá bude monitorovaná pre účely slovenského envirorekordu  (podpíšete prezenčnú listinu a možno príde osobne na rozhodcovský dohľad aj komisár zo Slovenských rekordov)
    • Pre všetkých bude zabezpečený pitný režim, každý účastník dostane drobné občerstvenie a niečo na pamiatku. Samozrejme okrem dobrého pocitu, že prispel nielen k Slovenskému envirorekordu, ale najmä k prinavráteniu stromov do krajiny Dolného Žitného ostrova

Registrovať svoju účasť a viac informácií o tom, ako sa k nám môžete pridať nájdete na FB SEV Dropie/Stromy do krajiny a na www.broz.sk/ostrovne-luky. Pýtať sa môžete aj na sev-dropie@sazp.sk.