Posterová výstava Univerzity zelenej infraštruktúry je prístupná v priestoroch SAŽP

Posterová výstava Univerzity zelenej infraštruktúry je prístupná v priestoroch SAŽP

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva realizovala v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR a Slovenskou agentúrou životného prostredia v októbri  v Nitre, Jasnej (Nízke Tatry) a Košiciach odborný vzdelávací seminár Univerzita zelenej infraštruktúry. Zameraný bol na vzdelávanie zástupcov samospráv v nasledovných oblastiach:

-   klimatická zeleň v krajine,

-   údržba a správa zelene na vidieku,

-  problematika vlastníctva a budovania prvkov zelenej infraštruktúry,

-  pozemkové úpravy,

-  verejné a rekreačné priestory vidieka,

- možnosti financovania realizácie ZI z Programu obnovy dediny.

V súvislosti s realizáciou seminárov bolo zostavených desať posterov zameraných na  jednotlivé oblasti vzdelávania: zelenú infraštruktúru v sídle a krajine, projekt pozemkových úprav, územný systém ekologickej stability, ZI – význam, funkcie a ekosystémové služby, manažment drevín v sídlach, základné techniky rezu stromov a tiež na prezentáciu konkrétnych návrhov realizácie - projektov ZI v súvislosti so športovo-rekreačným využitím, kombináciu ZI s vodnými prvkami, na revitalizáciu historickej zelene a ZI realizovanú pri vzdelávacích objektoch. Posterovú výstavu si môžete pozrieť vo vestibule druhého poschodia novej budovy SAŽP.

 

Vytlačiť