Pozvánka na BAT FÓRUM 2017

Pozvánka na BAT FÓRUM 2017

 

Slovenská agentúra životného prostredia vás ako spoluorganizátor pozýva na II. zasadnutie Fóra pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách, ktoré je naplánované 14. novembra 2017 v Kongresovom centre Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Tematicky a odborne je podujatie určené pre odborníkov z priemyslu, z poľnohospodárstva, ako aj z ďalších zainteresovaných oblastí, orgánov štátnej a verejnej správy, výskumných inštitúcií, či z prostredia akademickej obce. Viac informácií o BAT FÓRE 2017, jeho programe a možnostiach registrácie nájdete v pripojenej prílohe. 

 

 

Vytlačiť