Pozvánka na III. zasadnutie BAT FÓRA 2018

Pozvánka na III. zasadnutie BAT FÓRA 2018

Slovenská agentúra životného prostredia vás pozýva na III. zasadnutie Fóra pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách, ktoré je zamerané na riešenie potrieb odborníkov z priemyslu, z poľnohospodárstva, ako aj z ďalších zainteresovaných strán, orgánov štátnej a verejnej správy, vedeckovýskumných inštitúcií a prostredia akademickej obce. Zasadnutie sa uskutoční 20. novembra 2018 v hoteli Grand Hotel Permon v Podbanskom.

Na BAT FÓRE 2018 budú prezentované aktuálne zmeny v legislatíve IPKZ, v rámci  systému výmeny informácii o BAT odznejú informácie o aktuálnom stave revízií referenčných dokumentov o BAT (BREF), ako aj skúsenosti, poznatky a postupy prevádzkovateľov a povoľujúceho orgánu (SIŽP) z aplikácie BAT pri prehodnocovaní integrovaných povolení. Viac informácii v pozvánke.

Vytlačiť