Pozvánka na informačné semináre

Pozvánka na informačné semináre

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) na programové obdobie 2014 – 2020 v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami pre územie Košického a Trenčianskeho kraja si vás dovoľujú pozvať na INFORMAČNÉ SEMINÁRE.

Semináre sú pre prijímateľov NFP k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23 zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Semináre sa uskutočnia v Košiciach (19. 9. 2018) a v Trenčíne (20. 9. 2018). Účasťou na seminári môžete získať všetky potrebné informácie k efektívnej implementácii vašich projektov v rámci OP KŽP. Podrobnejšie informácie a online prihlasovacie formuláre nájdete tu: http://www.sazp.sk/fondy-eu/operacny-program-kvalita-zivotneho-prostredia/informacne-aktivity/pozvanka-na-informacne-seminare-pre-prijimatelov-nfp-k-vyzve-s-kodom-opkzp-po1-sc111-2017-23.html

Vytlačiť