Pozvánka na informačné semináre k výzve č. 40

Pozvánka na informačné semináre k výzve č. 40

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, v spolupráci so SAŽP a s Informačno-poradenskými centrami pre Vás pripravili informačné semináre k výzve zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí). Informačné semináre sa budú konať:

11. júna 2018 - Prešov

12. júna 2018 - Žilina

13. júna 2018 – Nitra

Prihlásiť sa môžete cez online formulár, ktorý sa nachádza v pozvánke pre zvolené miesto konania seminára. Viac informácií nájdete: http://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/prihlaste-sa-na-informacny-seminar-k-vyzve-s-kodom-opkzp-po2-sc211-2018-40/

Vytlačiť