Pozvánka na Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine

Pozvánka na Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine

Slovenská agentúra životného prostredia spolu s Fakultou ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, a v spolupráci so Slovenskou lesníckou a drevárskou knižnicou pri TU vo Zvolene Vás pozývajú na Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine 2018.

Z podujatia sa pomaly stáva tradícia, tento rok sa pripravuje už X. ročník. Infodeň je naplánovaný na 20. marca v priestoroch Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice pri TU vo Zvolene. Seminár sa realizuje v rámci implementácie jedného z dohovorov Rady Európy na Slovensku a jeho cieľom je prezentovať aktuálne otázky starostlivosti o krajinu. Súčasťou podujatia bude aj informácia o vyhlásení piateho ročníka Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2018. Svoju účasť na podujatí potvrďte prosím na  adrese: alexander.kralik@sazp.sk

Presný harmonogram podujatia nájdete v prílohe.

Foto: P. Potocký, Správa CHKO Poľana

Vytlačiť