Pozvánka na Informačný seminár k implementácii projektov OP KŽP

Pozvánka na Informačný seminár k implementácii projektov OP KŽP

SAŽP vás pozýva na informačný seminár k implementácii projektov v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP).  

Informačný seminár sa uskutoční vo štvrtok 30. novembra 2017 v priestoroch Informačno-poradenského centra pre EŠIF v Trenčíne a je určený predovšetkým pre pracovníkov, ktorí budú alebo už zabezpečujú implementáciu schváleného projektu v rámci OP KŽP. Účasť na seminári je bezplatná.

V prípade záujmu o účasť, prosím, vyplňte on-line formulár dostupný na nasledujúcom odkaze: http://globus.enviroportal.sk/prihlaska-seminar/. Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom. Viac informácií o programe seminára nájdete v priloženej pozvánke (platí pre 2 osoby).

Ilustračné foto: Archív SAŽP