Pozvánka na konferenciu „Inspirujme se... městy a regiony“

Pozvánka na konferenciu „Inspirujme se... městy a regiony“

Česká informačná agentúra životného prostredia – CENIA a Ministerstvo životného prostredia SR vás pozývajú na 10. ročník konferencie „Inspirujme se... městy a regiony", ktorá je naplánovaná na 27. - 28. februára 2018 v obci Průhonice pri Prahe. Podtitul konferencie  je tento rok venovaný obciam a mestám, ktoré sú v oblasti získavania i využívania dát pre rozhodovanie a riadenie rozvoja územia zásadnými partnermi pre orgány štátnej správy a odborné organizácie. Preto je v rámci sprievodného programu naplánovaný aj 3. národný workshop projektu ATTRACTIVE DANUBE, o ktorého programe nájdete viac informácií v pripojenej prílohe.

Výmena skúseností aj otvorená diskusia o možnostiach využitia dostupných dát a technických riešení je jedným z hlavných cieľov konferencie „Inspirujme se... městy a regiony“. Nejde však len o pohľad z miest a regiónov. Za uplynulých desať rokov sa pod hlavičkou  INSPIRE vybudovala v ČR i SR stabilná infrašrtruktúra. Publikujú sa dáta, prevádzkujú portály, prostredníctvom dát sa informuje a zapája verejnosť do diania. Dáta sa viac sprístupňujú verejnosti. Rozvíja sa fungujúci eGovernment. Napokon dôležitým cieľom konferencie je poskytnúť dostatok priestoru povinným poskytovateľom, ich prezentáciám doterajších výsledkov, práce s dátovými modelmi INSPIRE a európskeho environmentálneho reportingu, nových technických riešení alebo nových  inovatívnych prístupv k tomu, čo sa už pokladalo za vyriešené. V tomto smere ponúka konferencia priestor i zástupcom súkromého sektora.

 

Vytlačiť