Pozvánka na seminár EMAS

Pozvánka na seminár EMAS

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR vás pozývajú na seminár Ako motivovať organizácie k zavádzaniu zelenších prístupov do praxe?

Cieľom seminára je vytvoriť priestor pre výmenu skúseností s využívaním nástroja EMAS, diskutovať o motivácii organizácií zlepšovať svoje environmentálne správanie a o prínosoch zo zavedenia tohto nástroja do manažérskych prístupov s ohľadom na ich environmentálnu výkonnosť ako i konkurencieschopnosť. Ústredným cieľom je prostredníctvom diskusie o vnímaní transparentnosti informácií o environmentálnom správaní identifikovať konkrétne možnosti zníženia administratívneho zaťaženia za účelom hľadania benefitov pre EMAS organizácie ako aj zvýšenia záujmu o využívanie schémy EMAS v národných podmienkach.

Uskutoční sa 20. marca 2019 v Nitre a 3. apríla 2019 v Poprade. Registrácia prebieha prostredníctvom online prihlášky na http://globus.enviroportal.sk/seminarEMAS/.

Účasť na seminári je bezplatná a je určený najmä pre orgány presadzovania práva v oblasti ochrany životného prostredia, odborníkov z mestských a obecných úradov, verených obstarávateľov, organizácie z líder sektorov slovenského hospodárstva a organizácie zvažujúce registráciu v schéme EMAS.

 

Vytlačiť