Pozývame vás na Informačný deň "ZELENÉ OPATRENIA PRE SAMOSPRÁVY"

Pozývame vás na Informačný deň "ZELENÉ OPATRENIA PRE SAMOSPRÁVY"

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR organizuje Informačný deň "ZELENÉ OPATRENIA PRE SAMOSPRÁVY". Určený je prednostne zástupcom samospráv, architektom, projektantom ako aj širokej verejnosti .

Cieľom informačného dňa je predstavenie možností zníženia nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom návrhu, projektovania a realizácie adaptačných opatrení (príloha č. 1. Program). Informačný deň sa uskutoční 27. novembra 2018 v Nitre. V prípade záujmu prosíme o potvrdenie účasti zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky (príloha č. 2. Prihláška) do 21. novembra 2018 na e-mailovú adresu idzops@sazp.sk. Vzhľadom na plánované kapacitné možnosti priestoru informačného dňa bude akceptácia Vašej prihlášky potvrdená do 23. novembra 2018 spolu s upresnením miesta konania.

 

Vytlačiť