Pozývame vás na odborný seminár Obstarávajme ohľaduplne k životnému prostrediu

Pozývame vás na odborný seminár Obstarávajme ohľaduplne k životnému prostrediu

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR organizuje odborný seminár Obstarávajme ohľaduplne k životnému prostrediu, ktorý je spojený s praktickými príkladmi v oblasti zeleného verejného obstarávania. Seminár je naplánovaný na 13. septembra 2017 v Bratislave a  na 20. septembra v Žiline.

Cieľom seminára je priblížiť verejným inštitúciám problematiku zeleného verejného obstarávania, prínosy, oboznámiť účastníkov s možnosťami uplatňovania environmentálnych charakteristík v súťažných podkladoch, predstaviť environmentálne značky a ukázať príklady z praxe ako inšpiráciu.