SAŽP a CENIA pokračujú v spolupráci

SAŽP a CENIA pokračujú v spolupráci

Zástupcovia Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) a CENIA, Českej informačnej agentúry životného prostredia sa opäť stretli, aby si vymenili skúsenosti a prediskutovali možnosti ďalšej spolupráce v envirooblasti. Pracovné stretnutie sa uskutočnilo 21. februára 2018 v Bratislave v rámci  2. zasadnutia Česko-slovenskej komisie pre spoluprácu v oblasti ochrany životného prostredia a rokovania ministrov životného prostredia Českej a Slovenskej republiky.

Počas zasadnutia sa venovali hodnoteniu životného prostredia, zberu, vyhodnocovaniu a sprístupňovaniu informácií verejnosti, ale aj využívaniu nových technológií v hodnotení a novým metodologickým prístupom. Diskutovali o  prenosoch získaných skúseností a znalostí  v oblasti hodnotenia životného prostredia vo vzťahu ku krajinám Východného partnerstva a o možnostiach prípravy projektov aj v spolupráci s Európskou environmentálnou agentúrou. Zaoberali sa tiež možnosťami vytvorenia prostredia pre diskusiu a vzájomnú výmenu informácií vo vybraných nástrojoch starostlivosti o životné prostredie – hlavne IPKZ, EIA, kontaminované územia a environmentálne škody. Prediskutovali aj tému spolupráce v rámci medzinárodných projektov.

Za SAŽP sa na rokovaní zúčastnili Michal Klaučo, Zuzana Lieskovská, Katarína Palúchová a Marta Slámková. Svojou osobnou účasťou stretnutie podporil generálny riaditeľ sekcie environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov MŽP SR Milan Chrenko. Českú republiku zastupovali riaditeľ odboru odpadov MŽP ČR Jaromír Manhart a riaditeľ úseku technickej ochrany životného prostredia CENIA Jan Prášek. 
Ilustračné foto: Pixabay

 

Vytlačiť