SAŽP je partnerom novej súťaže Zelený Merkúr

SAŽP je partnerom novej súťaže Zelený Merkúr

Slovenská agentúra životného prostredia je partnerom novej súťaže Zelený Merkúr, ktorú minulý týždeň, 24. novembra, vyhlásila spolu s Banskobystrickou regionálnou komorou Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory ( BBRK SOPK). Ako na stretnutí s médiami informovala riaditeľka BBRK SOPK Marína Spirová, každý druhý rok bude striedať  tradičnú súťaž Krištáľový Merkúr, ktorú SOPK organizuje už 22 rokov a je zameraná na inovácie, inovačné riešenia produktov, technológií a rôznych marketingových či organizačných inovácií. „Nová inovovaná súťaž Zelený Merkúr  je zameraná na rôzne ekologické činnosti a ekologické sa správanie firiem. Jej cieľom je podporiť a zviditeľniť organizácie, ktoré rozvíjajú svoje aktivity v súlade s prírodou a cieľmi udržateľného rozvoja v snahe dosiahnuť rovnováhu medzi hospodárskym alebo spoločenským rozvojom a efektívnym využívaním prírodných zdrojov.   Kritériami pre hodnotenie aktivít firiem  bude rozvoj a realizácia iniciatív podporujúcich obehové hospodárstvo, iniciatívy vo firmách, ktoré sú navrhované tak, aby mali pozitívny vplyv na niekoľko etáp životného cyklu, obchodná výmena iniciatív. Doplňujúcim kritériom bude účasť v dobrovoľných schémach," uviedla riaditeľka banskobystrickej SOPK Marína Spírová.

Za partnera podujatia - SAŽP na tlačovej besede vystúpila vedúca odboru environmentálneho manažérstva a Bazilejského odboru Alena Adamkovičová, ktorá prítomným médiám vysvetlila podstatu obehového hospodárstva a jeho výhody pre našu planétu oproti podnikaniu lineárnym spôsobom. Priblížila im aj ďalšie formy aktivít SAŽP v oblasti dobrovoľných schém ako je Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit, Environmentálne označovanie produktov, Environmentálne technológie a Zelené verejné obstarávanie, ktoré sú podľa nej pre podnikateľov „vhodným pomocníkom pri prechode na obehové hospodárstvo.“ SAŽP je odborným garantom súťaže Zelený Merkúr a jej zástupcovia budú aj v hodnotiacej komisii.

Súťaž Zelený Merkúr je určená pre organizácie, najmä pre malé a stredné podniky rozvíjajúce svoje hospodárske alebo  spoločenské aktivity v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Môžu to byť fyzické osoby – podnikatelia alebo právnické osoby registrované v SR, ktoré vyrábajú produkty alebo technológie podporujúce princípy obehového hospodárstva. Propozície súťaže Zelený Merkúr a prihlášku nájdete v pripojených prílohách.

Fotogaléria

Vytlačiť