SAŽP pripravuje semináre venované Zelenému verejnému obstarávaniu

SAŽP pripravuje semináre venované  Zelenému verejnému obstarávaniu

Slovenská agentúra životného prostredia a Ministerstvo životného prostredia SR vás v spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie srdečne pozývajú na bezplatný odborný seminár  Zelené verejné obstarávanie.

Cieľom seminára je priblížiť verejným inštitúciám problematiku zeleného verejného obstarávania (GPP), jeho prínosy, predstaviť podporné nástroje GPP a tiež oboznámiť účastníkov s možnosťami uplatňovania zeleného aspektu v procese verejného obstarávania.

Semináre sa uskutočnia:

  • 22. mája 2018 v Bratislave: Grösslingova 35, 811 09
  • 24. mája 2018 v Banskej Bystrici: Tajovského 28, 975 90
  • 29. mája 2018 v Trenčíne: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01
  • 6. júna 2018 v Košiciach: Trieda SNP 39, 040 11

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu, je potrebné vopred sa zaregistrovať.

Viac informácií nájdete na: http://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalne-manazerstvo/zelene-verejne-obstaravanie-gpp/seminare.html

Foto: olegdudko©123RF.com

 

Vytlačiť