SAŽP vás pozýva na seminár enviromentálnych záťaží

SAŽP vás pozýva na seminár enviromentálnych záťaží

Seminár, ktorý je naplánovaný na 23. mája 2017 v priestoroch Cikkerovej siene v historickej budove Radnice na Námestí SNP 1 v Banskej Bystrici, je určený širokej odbornej verejnosti pracujúcej v oblasti environmentálnych záťaží. 

Ide predovšetkým o zamestnancov štátnej správy alebo miestnej samosprávy na úseku EZ, ale aj o predstaviteľov geologických firiem, akademickej verejnosti a NGO či držiteľov EZ.

Účasť na seminári je bezplatná. Prihlasovanie na seminár sa skončilo z dôvodu naplnenia jeho kapacity.

Seminár sa koná ako sprievodné podujatie Medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm 2017.

Viac informácií o programe seminára a záväznú prihlášku nájdete v pripojených prílohách.

Vytlačiť