Seminár o environmentálnych záťažiach oslovil širokú odbornú verejnosť

Seminár o environmentálnych záťažiach oslovil širokú odbornú verejnosť

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) ho pripravila v rámci aktivít národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku. Seminár, ktorý sa zaradil medzi úspešné sprievodné podujatia festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji EKOTOPFILM – ENVIROFILM 2018, sa konal v Cikkerovej sieni Radnice na Námestí SNP 1 v Banskej Bystrici v stredu 2. mája 2018.

Podujatie poskytlo stovke prítomných účastníkov – predstaviteľov štátnej správy a odbornej verejnosti, ale aj ostatným záujemcom o problematiku znečistených území, cenné informácie týkajúce sa aktuálnych otázok v oblasti Environmentálnych záťaží (EZ). Išlo predovšetkým o novelizáciu zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku EZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá nadobudla účinosť 28. februára tohto roka. V rámci zákona sa prezentácie lektorov z MŽP SR dotkli aj otázky určovania povinnej osoby. Ďalšie informácie sa týkali prebiehajúcich alebo pripravovaných projektov prieskumov, sanácií a monitorovania EZ, finančne podporených prostredníctvom operačných programov Životné prostredie a Kvalita životného prostredia, ktoré sú vítaným prínosom v riešení EZ na Slovensku. Tieto informácie doplnili niektoré cenné skúsenosti zástupcov orgánov štátnej správy na úseku EZ – okresných úradov a inšpekcie – s riešením každodennej agendy týkajúcej sa EZ a zaujímavé technické novinky v rámci Informačného systému EZ, ktorý prevádzkuje SAŽP.

Prezentácie zo seminára sú k dispozícii na stránke SAŽP http://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalne-sluzby/environmentalne-zataze-4018.html v časti Podujatia 2018. Veríme, že zaujmú aj tých, ktorí sa na seminári nemohli zúčastniť.

Aktivita sa realizuje v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku. Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia.
.

Vytlačiť