Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016

Ministerstvo životného prostredia v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia vydáva Správu o stave životného prostredia Slovenskej republiky za rok 2016.

Publikácia informuje o hodnotení stavu životného prostredia na Slovensku. Uvádza, v ktorých oblastiach dochádza k pozitívnym zmenám, no popisuje aj oblasti s identifikovanými výzvami pre prijatie potrebných opatrení na zlepšenie stavu. Pozornosť venuje tiež zhodnoteniu výsledkov dosiahnutých počas zabezpečovania úloh vyplývajúcich z predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie, v oblasti starostlivosti o životné prostredie. Hlavnou témou tohtoročného vydania Správy o stave ŽP je aktuálne hodnotenie oblasti prechodu na obehové hospodárstvo.

Správa o stave ŽP vychádza každoročne v súlade so zákonom č. 17/1992 Zb o životnom prostredí. Prispieva sa tak k naplneniu ústavného práva obyvateľov Slovenska na kvalitné a včasné informácie o životnom prostredí.

Publikácia je dostupná na: https://www.enviroportal.sk/spravy/detail/6961.

Vytlačiť