Spúšťame novú web stránku

Spúšťame novú web stránku

Spustili sme prevádzku novej webovej stránky Slovenskej agentúry životného prostredia (www.sazp.sk), ktorá je moderná, prehľadná a  umožňuje užívateľom jednoduchší prístup ku  zverejneným informáciám. K dispozícii zostáva aj pôvodná stránka SAŽP, ktorá je prístupná na webovej adrese: old.sazp.sk. Pôvodná stránka sa nebude aktualizovať.

Vytlačiť