Víkend otvorených parkov a záhrad

Víkend otvorených parkov a záhrad

Európa záhrad je názov hlavnej témy X. ročníka kultúrno-vzdelávacieho a dobrovoľníckeho podujatia s názvom Víkend otvorených parkov a záhrad. Od 1. do 3. júna má verejnosť možnosť spoznať obľúbené miesta záhradného umenia našej krajiny netradičným spôsobom a tiež nahliadnuť do bežne neprístupných parkov a záhrad.

Aj tento rok sa do podujatia zapájajú ovocné sady, komunitné aj prírodné záhrady, námestia s historickou zeleňou, historické cintoríny, arboréta či botanické záhrady z celého Slovenska. Práve takto sa zdôrazňuje prínos zelene pre životné prostredie a zdravie ľudí. Zároveň sa sprístupňujú slovenské parky a záhrady s cieľom motivovať verejnosť k ich ochrane a údržbe.

Do Víkendu otvorených parkov a záhrad sa zapája aj Slovenská agentúra životného prostredia, prostredníctvom Strediska environmentálnej výchovy Dropie v Zemianskej Olči. Ukážková prírodná záhrada bude pre návštevníkov otvorená prvého aj druhého júna, v rovnakom  čase od  8:00 hod - 18:00 hod. Každú hodinu bude v areáli lektorovaná exkurzia po prírodných biotopoch, ktorej súčasťou je návšteva infocentra dropa fúzatého či Open Air výstava historických fotografií Dolného Žitného ostrova. Pre deti sú pripravené tvorivé dielne zamerané na výrobu minihávedníkov (domčeky pre drobné živočíchy, s obľubou nazývané háveď) a naháňačka v lúčnom labyrinte. V areáli SEV SAŽP Dropie bude príležitosť urobiť si prírodné selfie fotografie v starých obrazových rámoch umiestnených v atraktívnych zákutiach prírodnej ukážkovej záhrady.

Víkend otvorených parkov a záhrad ponúka na výber k návšteve čoraz väčší počet verejných i súkromných lokalít. V roku 2017 mali návštevníci možnosť nahliadnuť do 73 parkov a záhrad Slovenska. Presný zoznam miest, ktoré môžete v rámci podujatia navštíviť v tomto roku, nájdete tu: http://www.vopz.sk/.

 

Myšlienka otvárania parkov a záhrad a sprístupňovania ich hodnôt verejnosti sa realizuje vo viacerých krajinách na svete - v Anglicku, Francúzsku, Holandsku, Írsku, v Poľsku, v Nemecku, v Portugalsku, v Austrálii, ale aj u našich susedov v Českej republike, Rakúsku či v Maďarsku. Iniciátorom a organizátorom podujatia na Slovensku jeod roku 2007 Národný Trust n. o. – nezisková organizácia venujúca sa ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva.Desiaty ročník podujatia sa koná ako súčasť Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018

Vytlačiť