Vzdelávajte sa v oblastiach lesné hospodárstvo a poľovníctvo

Vzdelávajte sa v oblastiach lesné hospodárstvo a poľovníctvo

SAŽP vám opäť ponúka možnosť vzdelávať sa v oblasti ochrany prírody a krajiny. Aktuálne je akreditované vzdelávanie zamerané na lesné hospodárstvo a poľovníctvo.  Určené je osobám pracujúcim alebo so záujmom pracovať v oblasti ochrany prírody a krajiny. Vzdelávanie je naplánované v priestoroch SAŽP na 25. – 26. apríla a účastníci ho ukončia písomným testom, ktorého obsahom budú témy prezentované v rámci vzdelávacieho programu. Vzdelávací program Ochrana prírody a krajiny je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pozvánku a prihlášku nájdete v pripojených prílohách.

 

 

Prílohy

    Vytlačiť