Workshop Stav životného prostredia Slovenskej republiky - Informačná podpora starostlivosti o životné prostredie a prechodu na obehové hospodárstvo

Workshop Stav životného prostredia Slovenskej republiky - Informačná podpora starostlivosti o životné prostredie a prechodu na obehové hospodárstvo

Dňa 3.5.2018 zorganizovalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) v Bratislave  workshop na tému  Stav životného prostredia Slovenskej republiky - Informačná podpora starostlivosti o životné prostredie a prechodu na obehové hospodárstvo.  

Zúčastnilo sa ho takmer 80 odborníkov z rôznych oblastí, zástupcov štátnej správy, samosprávy, zástupcov odbornej verejnosti a biznisu, univerzít, odborných organizácií ako aj mimovládnych organizácií. Účasť na ňom prijali zástupcovia  MŽP ČR a CENIA, české informační agentury životního prostředí.

Workshop bol zameraný na prezentáciu hlavných zistení o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016 a získanie spätnej väzby k súčasnému stavu publikovania a sprístupňovaniu informácií o životnom prostredí v SR. Boli prezentované prístupy a hlavné produkty v oblasti hodnotenia a publikovania informácií o životnom prostredí v SR a ČR. Prostredníctvom panelovej diskusie bola odprezentovaná a diskutovaná problematika Obehového hospodárstva, ktorá bola zaradená ako „téma roka 2016“ v poslednej publikovanej Správe o stave životného prostredia Slovenskej republiky. MŽP SR v spolupráci so SAŽP chce pokračovať v prezentovaní vybraných tém v rámci Správ o stave životného prostredia aj v nasledujúcich rokoch a vo väzbe na túto snahu bola navrhnutá „téma roka 2017“- Životné prostredie a zdravie obyvateľstva.

Workshop sa stretol s pozitívnou odozvou, čo bolo potvrdené prezentovaním názorov na problematiku životného prostredia z pohľadov rôznych subjektov. Podporený bol aktívnou a podnetnou diskusiou zo strany zúčastnených s významným prínosom pre skvalitňovanie a optimalizovanie publikovania informácií o životnom prostredí.

Prezentácie sú dostupné na http://www.enviroportal.sk/spravy/workshopy. Workshop bol jedným  zo sprievodných podujatí Medzinárodného festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm – Envirofilm.

 

Vytlačiť