ZELENÝ SVET a MÚDRA PRÍRODA v znamení ZMENY ČI PREMENY?

ZELENÝ SVET a MÚDRA PRÍRODA v znamení ZMENY ČI PREMENY?

Slovenská agentúra životného prostredia opäť organizačne zastrešuje 23. ročník Medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET 2018 a jej mladšej odnože - 6. ročníka literárnej súťaže  MÚDRA PRÍRODA 2018. Súťažné práce majú odrážať pohľad mladých ľudí na tému „ZMENY či PREMENY?“. Výtvarnou či literárnou prácou majú navrhnúť, aké premeny budeme musieť urobiť v našom spôsobe života, aby sme predchádzali katastrofám, ktoré spôsobujú KLIMATICKÉ ZMENY. Viac informácií o oboch vyhlásených súťažiach nájdete v pripojených tlačových správach a na webových stránkach súťaží Zelený svet 2018 a Múdra príroda 2018.

Prílohy

    Vytlačiť