ZELENÝ SVET A MÚDRU PRÍRODU zobrazili mladí umelci v znamení ZMENY a PREMENY

ZELENÝ SVET A MÚDRU PRÍRODU zobrazili mladí umelci v znamení ZMENY a PREMENY

Junior festival - špeciálny program pre žiakov základných a stredných škôl v rámci festivalu filmov o udržateľnom rozvoji Ekotopfilm - Envirofilm, dnes (30. apríla 2018) o 14. hodine, neoficiálne otvorí slávnosť spojená s  vyhodnotením súťaží Zelený svet 2018 a Múdra príroda 2018 v banskobystrickom Robotníckom dome.  
    
V rámci  23. ročníka medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET 2018 hodnotila odborná porota 2671 prác od 2430 autorov nielen zo Slovenska, ale aj z Číny a Poľska, ktoré odrážali pohľad mladých umelcov na nutné Zmeny či premeny v našom spôsobe života podmienené klimatickými zmenami. Hlavnú cenu udelila odborná porota Romane Hirnerovej zo Základnej umeleckej školy Ferka Špániho v Žiline za výtvarnú prácu Premena krajiny na mesto. V  kresbe, maľbe, grafike a kominovaných technikách vyhrala svoju vekovú kategóriu do 6 rokov Laura Mia Didyová z Materskej školy v Novom Meste nad Váhom s prácou Život v kvete.  V kategórii od 7 – 15 rokov bola najúspešnejšia Lára Valovičová zo Základnej školy na ulici Bartokova 7 v Bratislave s výtvarným dielkom Posledný... Kategóriu od 15 – 20 rokov vyhrala Veronika Saláková zo Strednej odbornej školy informačných technológií v Banskej Bystrici s prácou Mysli aj na svoju Zem. Kategóriu Špeciálne školy vyhrala Sabínka Verešová z Trenčína s prácou Návrat k našim predkom. Najlepší detský animovaný film poslal podľa odbornej poroty do súťaže v kategórii od 7 - 15 rokov Tomáš Syrový zo Základnej školy na Kukučínovej ulici 7 v Pezinku. V kategórii komiksov si pre ceny prídu dve víťazky. Kategóriu od 7 – 15 rokov vyhrala Nelka Demková zo Základnej školy na ulici ČSA 15 v Moldave nad Bodvou s komiksom Zelený svet. Komiks Veroniky Kačmárovej Zmena či premena zo Strednej umeleckej školy v Prešove bol najúspešnejší v kategórii od 15 – 20 rokov.

Do 6. ročníka súťaže MÚDRA PRÍRODA 2018 sa zapojilo so svojimi prácami 86 žiakov, ktorí slovným opisom, či humornou príhodou v literárnom dielku opísali, aké premeny budeme musieť urobiť v našom spôsobe života, aby sme predchádzali katastrofám, ktoré spôsobujú klimatické zmeny. Odborná porota  udelila ceny v dvoch kategóriách, prvú od 10 do 15 rokov vyhrala Sofia Kaminská zo súkromného Gymnázia DSA v Sabinove s prácou Modra planéta. Mimoriadnu cenu poroty za spätosť s prostredím, v ktorom autor žije, prejavenou v literárnej práci Potopa si prevezme Patrik Kmeť zo Základnej školy s materskou školou v Hriňovej. Kategóriu od 15- 19 rokov vyhrala s prácou Zmena či premena? Michaela Homolová z Obchodnej akadémie v Šuranoch. Mimoriadnu cenu poroty si prevezme za poetické vyjadrenie premien v prírode prácou Chaos v prírode, Kristián Lazarčík zo Strednej odbornej školy v Hlohovci.

Organizátor súťaže Zelený svet 2018 Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) sa spolu s MŽP SR snaží prostredníctvom súťaže vštepovať deťom vzťah k prírode a životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Aktivitu SAŽP a MŽP SR v tejto oblasti podporuje i Zastúpenie Európskej komisie v SR a Slovenská komisia pre UNESCO, ktoré prevzali na 23. ročníkom súťaže záštitu. Partnermi súťaže sú aj Štátna ochrana prírody SR, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Slovenské banské múzeum a Národná zoo Bojnice. Vyhlasovateľmi 6. ročníka literárnej súťaže  Múdra príroda 2018 sú Slovenská agentúra životného prostredia a Štátna ochrana prírody SR.  Cieľom súťaže je  rozvoj environmentálneho cítenia mladých ľudí a budovanie pozitívneho vzťahu k prírode. Jej poslaním je podporiť literárnu tvorivosť mladých ľudí formou vyjadrení ich vlastných skúseností, pocitov či potrieb vo vzťahu k prírode a tradičnému spôsobu života v krátkom literárnom útvare.

 

Vytlačiť