Dedina Roka 2015 EIF 2015 http://contaminated-sites.sazp.sk/ EKOTOPFILM 
MŽP SR Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    Environmentálny fond

Environmentálne vhodný produkt "EVP"

Environmentálne vhodný produkt je národná environmentálna značka, ktorá je vlastníctvom MŽP SR a má verejnoprávnu povahu. Pozostáva z dvoch sústredných kružníc, vo vnútri ktorých je štylizovaný obraz trojvršia s tromi trojuholníkmi znázorňujúci zložky životného prostedia a pôsobenie vládnych orgánov, priemyslu a obchodu v starostlivosti o životné prostredie. V hornej časti medzikružia je nápis „Environmentálne vhodný produkt“, v dolnej polovici sa uvádza identifikačné číslo Oznámenia MŽP SR, podľa ktorej bol predmetný výrobok posudzovaný. Značka je jednofarebná a môže sa tlačiť v ľubovolnej farbe , ktorá vyhovuje celkovému tvarovaniu výrobku alebo jeho obalu. Vonkajší priemer (veľkosť) značky musí byť minimálne 15 mm.

Značka Environmentálne vhodný produkt sa udeľuje výrobkom alebo službám, ktoré spĺňajú stanovené osobitné podmienky podľa Oznámenia MŽP SR  pre príslušnú skupinu produktov

Značku EVP v lepšej kvalite možno stiahnuť tu!

TRI KROKY KU ZNAČKE

Register produktov so značkou "Environmentálne vhodný produkt" 

 


Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook naj