Enviromagazin 4/2016
Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Archív aktualít

Stránka:1 z 9
Choď na   1  2  3  4  5  6  7    
Záznamov: 130

Kreatívni Tatranskí rytieri sa pustili do ekologických aktivít
Zdroj: Essence communications, SAŽP Dňa: 23.03.2017
Do environmentálneho projektu Tatranskí rytieri, ktorého odborným garantom je SAŽP, sa zapojilo už 300 školských tried.


123 poslancov schválilo obmedzenie spotreby plastových tašiek
Zdroj: MŽP SR Dňa: 23.03.2017
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili novelu zákona o odpadoch z dielne ministerstva životného prostredia, ktorá spoplatní ľahké plastové tašky pri nákupoch s účinnosťou od 1. januára 2018.


Na výstave Voda predstaví SAŽP kampaň Riadim vodu
Zdroj: SAŽP Dňa: 22.03.2017
Súčasťou tradičného veľtrhu CONECO - RACIOENERGIA je tento rok už v poradí štvrtá výstava VODA ( 22. - 25. 3. 2017).


Vyhlásenie súťaže Dedina roka
Zdroj: SAŽP Dňa: 21.03.2017
Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 21. marca 2017 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2017.


Svetový deň vody 2017
Zdroj: SAŽP Dňa: 17.03.2017
Svetový deň vody (22. marec) sa oslavuje od roku 1993, v súlade s odporúčaniami Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji.


Ocenili aktivity SAŽP v oblasti udržateľnej mobility
Zdroj: SAŽP Dňa: 17.03.2017
Inštitút verejnej dopravy ocenil aktivity Slovenskej agentúry životného prostredia v oblasti udržateľnej mobility.


Hypericum 2017
Zdroj: SAŽP Dňa: 17.03.2017
Stredisko Environmentálnej výchovy (SEV) SAŽP Dropie organizuje už 18. ročník envirosúťaže Hypericum 2017.


Právne myslenie a logika
Zdroj: SAŽP Dňa: 15.03.2017
Slovenská agentúra životného prostredia organizuje program akreditovaného vzdelávania Právne myslenie a logika.


Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine 2017
Zdroj: SAŽP Dňa: 13.03.2017
SAŽP organizuje v spolupráci so Slovenskou lesníckou a drevárskou knižnicou pri TU vo Zvolene a Fakultou ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene IX. ročník Informačného dňa k Európskemu dohovoru o krajine.


EMAS Awards 2017
Zdroj: SAŽP Dňa: 13.03.2017
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie vyhlásila EMAS Awards 2017. Ide o najprestížnejšie ocenenie v oblasti environmentálneho manažérstva.


EnvirOtázniky v znamení „ hávede“
Zdroj: SAŽP Dňa: 10.03.2017
Slovenská agentúra životného prostredia štartuje dnes (10. marca 2017) XII. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl - EnvirOtázniky.


SEV SAŽP organizuje študijnú cestu zameranú na školské záhrady
Zdroj: SEV SAŽP Dropie Dňa: 09.03.2017
Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP - Dropie organizuje od 5. do 7. apríla 2017, v rámci projektu: LIFE12 NAT/SK/001155 Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky, študijnú cestu: Ako zmeniť školskú záhradu?


MŽP SR vyhlásilo nové výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov OP KŽP
Zdroj: MŽP SR Dňa: 06.03.2017


Oznam o zverejnení aktualizovaného indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2017
Zdroj: MŽP SR Dňa: 06.03.2017


Uplynulo 69 rokov odkedy prehralo nielen životné prostredie
Zdroj: MŽP SR Dňa: 22.02.2017
Víťazný február 1948 predstavoval veľkú prehru aj pre životné prostredie na Slovensku. Bývalý režim podriadil „plneniu plánu na viac ako 100 percent“ všetko. A jednou z obetí budovania komunizmu je tak aj naša príroda.

Facebook