Enviromagazin 4/2016
Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Archív aktualít

Stránka:1 z 3
Choď na   1  2  3    
Záznamov: 33

Ekostopa SAŽP je pozitívna, Deň Zeme oslávime aktívne
Zdroj: SAŽP Dňa: 20.04.2017
Ekologická stopa SAŽP je pre našu planétu pozitívna, čo potvrdili výsledky nášho prieskumu. Vždy je však čo v oblasti ochrany našej planéty zlepšovať a preto si opäť chceme pripomenúť Deň Zeme aktívne.


Podpora z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny
Zdroj: SAŽP Dňa: 20.04.2017
Minister životného prostredia SR dňa 30. marca 2017 rozhodol o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny – zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku na rok 2017.


Konferencia KRAJINA - ČLOVEK - KULTÚRA 2017 v znamení zelenej infraštruktúry
Zdroj: SAŽP Dňa: 19.04.2017
SAŽP pripravuje v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR a Fakultou ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene už XXI. ročník konferencie KRAJINA – ČLOVEK – KULTÚRA.


Oznámenie o ukončení činnosti regionálnych pracovísk sekcie fondov EÚ v Žiline a Košiciach
Zdroj: SAŽP Dňa: 12.04.2017


Uzavreli sme súťaž EnvirOtázniky
Zdroj: SAŽP Dňa: 11.04.2017
Slovenská agentúra životného prostredia včera, 10. apríla 2017, uzavrela možnosť riešenia úloh XII. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl - EnvirOtázniky.


SAŽP navštívila delegácia z Adžarskej autonómnej republiky Gruzínska
Zdroj: SAŽP Dňa: 06.04.2017
Študijná návšteva prijímateľských organizácií Gruzínska na Slovensku sa uskutočnila v rámci projektu financovaného prostredníctvom Slovak Aid - Podpora rozvoja poľnohospodárstva v ťažko dostupných horských oblastiach Gruzínska.


SAŽP vás pozýva na seminár zameraný na oblasť environmentálnych záťaží
Zdroj: SAŽP Dňa: 05.04.2017
Seminár, ktorý je naplánovaný na 23. mája 2017 v priestoroch Cikkerovej siene v historickej budove Radnice na Námestí SNP 1 v Banskej Bystrici, je určený širokej odbornej verejnosti pracujúcej v oblasti environmentálnych záťaží (EZ).


Národná podnikateľská cena za životné prostredie v SR 2017
Zdroj: ASPEK Dňa: 30.03.2017
ASPEK – Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku vyhlásila 6. ročník Národnej podnikateľskej ceny za životné prostredie v SR 2017.


Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine 2017
Zdroj: TASR Dňa: 29.03.2017
SAŽP zorganizovala v spolupráci so Slovenskou lesníckou a drevárskou knižnicou pri TU vo Zvolene a Fakultou ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene IX. ročník Informačného dňa k Európskemu dohovoru o krajine.


Prečo sa prihlásiť do súťaže Dedina roka
Zdroj: SAŽP Dňa: 28.03.2017
Slovenská agentúra životného prostredia a Spolok pre obnovu dediny vás pozývajú na semináre Prečo sa prihlásiť do súťaže Dedina roka.


Odštartovala celonárodná vedomostná zoologická súťaž
Zdroj: Zoo Bojnice Dňa: 27.03.2017
Slovensko bude mať po prvýkrát možnosť spoznať najlepších mladých zoológov v krajine! Súťažiť sa bude v štyroch kategóriách.


123 poslancov schválilo obmedzenie spotreby plastových tašiek
Zdroj: MŽP SR Dňa: 23.03.2017
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili novelu zákona o odpadoch z dielne ministerstva životného prostredia, ktorá spoplatní ľahké plastové tašky pri nákupoch s účinnosťou od 1. januára 2018.


Na výstave Voda predstaví SAŽP kampaň Riadim vodu
Zdroj: SAŽP Dňa: 22.03.2017
Súčasťou tradičného veľtrhu CONECO - RACIOENERGIA je tento rok už v poradí štvrtá výstava VODA ( 22. - 25. 3. 2017).


Vyhlásenie súťaže Dedina roka
Zdroj: SAŽP Dňa: 21.03.2017
Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 21. marca 2017 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2017.


Svetový deň vody 2017
Zdroj: SAŽP Dňa: 17.03.2017
Svetový deň vody (22. marec) sa oslavuje od roku 1993, v súlade s odporúčaniami Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji.

Facebook