EKOTOPFILM - ENVIROFILM 2017  Enviromagazin 4/2016
Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

EnvirOtázniky v znamení „ hávede“

autor:  SAŽP, 10.03.2017,  zobrazené 293 krát

Slovenská agentúra životného prostredia štartuje dnes (10. marca 2017) XII. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl - EnvirOtázniky.

Súťažiaci v rámci nej riešia  okruh  otázok venovaný problematike životného prostredia, ktorý je každoročne zameraný na konkrétnu, špecifickú tému. Aktuálny ročník je venovaný spoznávaniu všetkých foriem hávede.

Medzi „háveď“ môžeme zaradiť pavúky, mravce, komáre, holuby, ale pre niekoho to môžu byť aj neposlušné deti či iné organizmy, ktoré v nás vyvolávajú strach, odpor alebo zdesenie. Napriek všetkým negatívam, ktoré nás pri takýchto organizmoch napadnú, má každý z nich špecifické a nezastupiteľné miesto v rôznych spoločenstvách na našej planéte. Práve bohatosť druhov, ich rôznorodosť, biodiverzita, prispieva k stabilite ekosystémov a kvalitnejšiemu priestoru na život pre všetkých.

Poslaním súťaže je zvýšiť záujem žiakov základných škôl o prírodovedné predmety a o problematiku životného prostredia ešte pred rozhodovaním sa o budúcom štúdiu na stredných školách. Súčasne má prispieť k zvyšovaniu environmentálneho povedomia, informovanosti o trvalo udržateľnom rozvoji a angažovanosti žiakov v otázkach životného prostredia doma, v škole a vo svojom regióne.  

Správne odpovede na súťažné otázky je potrebné zaslať do 10. apríla 2017. Viac informácií sa dozviete na stránke: http://www.envirotazniky.sk/< Späť

Facebook