Enviromagazin 4/2016
Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

SAŽP vás pozýva na seminár zameraný na oblasť environmentálnych záťaží

autor:  SAŽP, 05.04.2017,  zobrazené 429 krát

Seminár, ktorý je naplánovaný na 23. mája 2017 v priestoroch Cikkerovej siene v historickej budove Radnice na Námestí SNP 1 v Banskej Bystrici, je určený širokej odbornej verejnosti pracujúcej v oblasti environmentálnych záťaží (EZ).

Ide predovšetkým o zamestnancov štátnej správy alebo miestnej samosprávy na úseku EZ, ale aj o predstaviteľov geologických firiem, akademickej verejnosti a NGO či držiteľov EZ.

Účasť na seminári je bezplatná. Prihlasovanie na seminár prebieha do 12. mája 2017 alebo do naplnenia plánovanej kapacity podujatia (100 osôb).

Seminár sa koná ako sprievodné podujatie Medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm 2017.

Viac informácií o programe seminára a záväznú prihlášku nájdete v pripojených prílohách.

 < Späť

Facebook