EKOTOPFILM - ENVIROFILM 2017  Enviromagazin 4/2016
Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Oznámenie o ukončení činnosti regionálnych pracovísk sekcie fondov EÚ v Žiline a Košiciach

autor:  SAŽP, 12.04.2017,  zobrazené 388 krát

SAŽP ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SORO) Vám týmto oznamuje, že s účinnosťou od 1. 5. 2017 ukončia svoju činnosť regionálne pracoviská sekcie fondov EÚ:

v Košiciach (Alžbetina 25, 040 01 Košice) a v Žiline (Dolný Val 20, 010 01 Žilina).

Na základe uvedeného si dovoľujeme oznámiť všetkým prijímateľom projektov z OP ŽP, ktoré sú v období udržateľnosti, aby od vyššie uvedeného dátumu všetky poštové zásielky a mailovú komunikáciu  zasielali na nižšie uvedené kontakty v závislosti od prioritnej osi OP ŽP, pod ktorou bol projekt implementovaný.

 

Adresa:

SAŽP
Karloveská 2
841 04 Bratislava 4

Mgr. Ľuboš Dudáš, vedúci odboru
odbor riadenia implementácie projektov vôd
0906 314 112
lubos.dudas@sazp.sk

Ing. Jakub Lupták, vedúci odboru
odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení
0906 314 138
jakub.luptak@sazp.sk

Ing. Stanislav Ružička, vedúci odboru 
odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy
0906 314 166
stanislav.ruzicka@sazp.sk

Ing. Karol Gulčík, poverený zastupovaním vedúceho odboru 
odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží
0906 314 155
karol.gulcik@sazp.sk

Ing. Peter Bognár, vedúci odboru
odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody
0906 314 133
peter.bognar@sazp.sk< Späť

Facebook